Tro dem inte

vitsippor är inga stjärnor, strandade i gräset:

de är en skara skärslipare, på väg norrut;

i den kalla gryningstimman stannar de

och bearbetar den med isborrar och skarpa sågar

sen drar de vidare

sina reseminnen nedtecknar de med stor eftertanke

i rotstockarna, erfarna av sekler.

(Anders Johansson)

——–

På 10-årsdagen av USA:s invasion av Irak, skriver danska Information att ”Irak rör sig mot diktatur – inte demokrati”. Med andra ord ännu ett amerikanskt fiasko. (nästa blir troligen Afghanistan). Ett spänt förhållande råder nu mellan Shia-och Sunni-grupperingarna och som resulterat i en rad av blodiga terrordåd. Irak styrs nu av en ny diktator, al-Maliki, som är en religiös diktator vars mål är att inte bara kontrollera Irak politiskt, utan också socialt och kulturellt. Med hjälp av armén, polisen, och underrättelsetjänsten och utövad tortyr, hotar al-Maliki politiker, journalister och andra som vågar kritisera och utmana regimen. De flesta oberoende journalister har sedan länge flytt landet. Korruption genomsyrar idag det irakiska samhället från topp till botten och det saknas helt politisk vilja att lösa problemen. Det finns inte någon antydan till att utveckla Irak i en demokratisk riktning. Det kommer att ta generationer innan de olika etniska och religiösa grupperna kommer att kunna arbeta tillsammans igen. Slutmålet nu är att Irak ska bli en islamistisk stat. Och det var väl knappast det Bush I avsåg när han tillsammans med Tony Blair startade kriget?

———

Hur ska det gå med skolans undervisning i svenska språket när lärarna i svenska saknar kunskaper om den svenska litteraturen? Att inte ha läst något av t ex Harry Martinson, Selma Lagerlöf, August Strindberg eller Hjalmar Bergman, bådar inte för något gott. Litteraturen är ju till stor del grundläggande för människans samliv med andra och behandlingen av de stora livsgåtorna. Bara genom skönlitteraturen lär man sig vad människan är. Den minst sagt dåliga läsförståelsen hos många av dagens ungdomar, bäddar för att de kan utvecklas till icke önskvärda samhällsmedborgare. En saknad värdegrund kan få katastrofala följder.

———

95 procent av världens pengar är fiktiva, de finns endast som siffror i bankernas datorer. Dagens finansiella värld består nästan helt av luft. De kvarvarande reala pengarna gör bankerna nu allt för att avskaffa på vägen mot det helt kontantlösa samhället.

———

Att hästkött upptäcktes i fryst brittisk lasagne, måste ses som ett framsteg i den brittiska matkulturen.

Annonser