Den frusna sjön. Den vita ripan. den gamla stugan.

Bitar i ett pussel. Bitar i ett landskap.

När snön faller ned. Fort, allt på en gång.

En gråtande räv finner sin lya.

Den döda musen begravs under snön. Rävens ögon.

 

Någon står tyst i en lika tyst skog.

Snön är gardiner som dämpar ljuden.

En ekorre skala kottar. en fin gipsfigur.

Fåglarna sjunger inte. Dom talar vett till den tyste mannen.

 

I det gamla stallet fryser dofter från andra kriget.

Husdjuren levde där då. Döda nu.

Stallet sover nu. Men svalorna väcker det till sommaren.

(Tapani Siirtola)

———

Jaget är bara en berättelse byggd av din hjärna – och hjärnan förändras hela tiden. Plötsligt växlar uppmärksamheten och ett annat jag uppstår. Vi tror att jaget är permanent, men det är förgängligt som allt annat. Det är uppenbart att jaget inte är skilt från världen, vilket jag tycker är grundläggande.

Religionen är falsk men den fungerar så till vida att den trots sina lögnaktiga idéer kommer att fortsätta frodas och blomstra, eftersom den har många positiva effekter på människor. Men själv tycker jag detta är närmast obehagligt.

Enligt min mening har universum inget yttersta syfte – det är meningslöst. Vi är här bara för att det råkar vara så att fysikens lagar är som de är och att utvecklingen är oundviklig med tanke på hur det är.

(Susan Blackmore, professor i psykologi och fysiologi vid University of Plymouth)

———

Vi har kommit till att förstå en mer komplicerad version av något, eftersom kvantmekanikens lagar garanterar att om man väntar tillräckligt länge, kommer ingenting till slut att producera någonting. Du kan bokstavligen med kvantmekanikens lagar skapa universum. (Lawrence Krauss)

———

Strävan efter odödlighet leder oss vilse, det främjar delning och extremism, avleder oss från dagens problem och odlar en självcentrerad världsbild.

———

Enligt kristendomen kommer ”Guds egendomsfolk”, judarna, att hamna i helvetet eftersom de inte tror att Jesus är Guds son.

——-

Idén om ett cykliskt universum har fått förnyad aktualitet genom upptäckten av den så kallade ”Higgs-partikeln”. Mycket tyder på att kosmos har en inneboende instabilitet. Om de nya beräkningarna stämmer återupplivas en gammal idé om att det Big-Bang-universum vi idag observerar bara är den senaste versionen av i en permanent cykel av händelser.

De som föds nu kommer att få uppleva en revolution i det mänskliga tänkandet som har sitt ursprung från Einsteins relativitetsteori och upptäckten av rumtiden. Vi står på randen till extraordinära förändringar i vårt sätt att tänka. Allt detta genom vetenskaperna biologi, kosmologi, matematik och hjälpmedlet datorn. En spännande tid att leva under!

 

Annonser