Vad är språket, det som far från gren till gren

utan

att bekymra sig om det som är emellan.

Kroppen, trädet. Det finns ingenting emellan.

Pälshåren och grenen. Blänket. Hudens kritvithet

och barkens bruna.

Sak för sak och världen helt för sig. Vad är själva

saken?

Rönnbäret är själva saken.

Glöda.

(Katarina Frostenson)

——–

Att kapitulera är insikten om att du inte har tid för allt som skulle vara värt den tid att investera tid i. Det är ett erkännande av att beläsenheten inte är ett mål du kan nå. Men om du antar att det är någonting värt att uppnå, så inse att du måste leva i tusen år för att uppnå detta, och när du väl kommer dit skulle du genast inse att du skulle behöva tusen år till för att fånga upp allt.

Vår tid här och nu är allt vi har och ska vi inte drabbas av ångest inför allt vi inte kommer att hinna med, måste vi lära oss att prioritera bort allt som är oväsentligt. Det är ett försök att göra världen mindre och lättare att hantera och att göra medvetenheten om det vi saknar mindre smärtsam. Men vi kommer alltid att vara det lilla kärlet som vi öser med ur tillvarons oändliga ocean, och även om vi vänder ryggen åt oceanen och stirrar in i det lilla kärlet kan inget ändra på det.

———

Den människa som inte har identifikation med naturen, lever bara ett halvt liv. Det är när vi rör oss i, helst i orörd natur, som vi verkligen är människor och är verkligt levande. Vi ignorerar idag det faktum att vi behöver naturen omkring oss för att vara mentalt friska.

———

Människan föredrar ett system av regler och lagar för att ersätta den ofta svåra och smärtsamma självreflektionen och att välja egna tankar. Sorgligt nog förhandlar vi då samtidigt bort vår frihet mot den förmodade ”vissheten” över att känna Guds tankar.

——–

Avskaffa kristendomen och gör Svenska kyrkan till en mångreligiös mötesplats, säger socialförsäkringsministern Ulf Kristersson(M). Men vet inte ministern att detta redan är på gång? Prästen Helle Klein skriver t ex:”Vi lever nu varken i ett kristet eller sekulärt samhälle, utan i ett multireligiöst. Det är dags att inse detta.”

——–

När det gäller livsmedel så kan du inte lita på det som du köper i affären. Enligt amerikanska konsumentorganisationer håller över 60 procent av de saluförda livsmedlen inte status som äkta varor. Otillåtna ämnen används som utfyllnad eller som ren kosmetika. Det som saluförs som äkta vara lever allt oftare inte upp till det. Du kan definitivt inte lita på att det som betecknas som äkta verkligen är äkta.  Bearbetade livsmedel i sin tur, är alltid tvivelaktiga. De kommer från det dysfunktionella  matindustriella systemet som i grunden är ett ruttet system. Livsmedelsproducenterna kommer glatt att fortsätta med att förgifta konsumenterna så länge det ger goda vinster. Att förhållandena är likartade i Sverige behöver i dessa dagar knappast framhållas.

——–

Vad är det för människor som anser att familjens heder är viktigare än ett av barnens liv? Att uttala sig att det är bättre att min dotter dödas än att hon drar skam över familjen. Samtidigt  erkänner man sig djupt religiös. Vilken vidrig religion som förleder sina anhängare till dessa avskyvärda dåd mot sin egen avkomma. Här i Sverige framhåller ledande mediaprofiler att hedersvåld inte har med religion att göra utan att det är kulturellt betingat. Men läs då gärna Sabatina James skakande berättelse som finns att läsa på nätet.

Annonser