Timret är travat

snön smälter längs brottsytorna som tårar

stammar som föll i sin bästa ålder

och den väldiga grova granen

där skogen var mörkast

full av konvaljer

jag vadar bland knäckta grenar

träden var skapade för ett liv

utspilld sav

klibbar mot mina stövlar

(Solveig von Schoultz)

——–

Dagens tankekorn: Hellre häst på smörgåsen eller i lasagnen än åsnor i riksdagen.

——–

Materiellt välstånd framstår som ett tveeggat svärd, givet hur konsumtionssamhället har trängt undan andra livsvärden till en punkt där människan definieras mer som konsument än som någonting annat. Vad ska vi med tillväxten till om den inte längre ökar vårt välmående? Vi måste återupptäcka att det finns djupare värden än konsumismens, vars hela idé är att inympa känslan av otillfredsställelse och mindrevärde. Frågan som måste ställas är om vad som ger livet mening.

———

Sverige har tillsammans med Norge den lägsta självförsörjande förmågan bland Europas länder – mycket till följd av politiska beslut – och någon beredskap för störningar på den globala marknaden existerar inte.

——–

Med den väg EU slagit in på kan vi vänta oss en fortsatt avdemokratisering av Europa.

——–

De flesta människor vill andligt sett stanna där de är, och för att kunna stanna är de oftast beredda att offra mer energi än vad ett uppbrott skulle kosta dem.

——–

Bertrand Russel: Vad kommer att vara det goda i erövringen av mer fritid och bättre hälsovård om ingen kommer ihåg hur man använder den? Humaniora hjälper oss att utveckla fantasin och är nyckeln till framgång. Det är bara genom fantasin som man blir medveten om hur världen skulle kunna vara, utan fantasin skulle framstegen bli mekaniska och triviala. I en mekanistisk civilisation finns det en allvarlig risk för en rå utilitarism, som offrar hela den estetiska sidan av livet för vad som kallas ”effektivitet”. Vårt liv styrs inte enbart av fakta, den som inte ser någonting annat än fakta blir fakta lätt ett fängelse för den mänskliga anden.

———

Martin Ingvar: Det stora felet i dagens skola ligger i att pedagoger och politiker beslöt att stoppa korvstoppningsskolan till förmån för nya helt ovetenskapliga pedagogiska metoder. Där man missat en så enkel sak som skillnaden på kunskaper och färdigheter. Kunskap behöver man kanske inte belasta hjärnan med i samma utsträckning som tidigare, vi kan ju söka på nätet och slå upp Wikipedia. Men färdigheten att lära sig läsa och skriva, den går inte att tillägna sig utan att traggla. Lästräningen är fruktansvärt eftersatt i dagens skola och resultatet av detta är förfärande. 25 procent av killarna i slutet av grundskolan klarar inte av att läsa en ganska enkel text. Detta inverkar ju även på skrivförmågan, dessa killar klarar i regel inte av att formulera och skriva en enkel text. Att lära sig skriva ner och själv formulera en text är också viktigt för att hjärnan ska utvecklas. Tyvärr har många av killarna den egenheten att de ger upp så fort det tar emot. Och tid för att ”traggla” med dessa killar finns inte i dagens skola. Att många av dessa killar går mot en katastrof när de lämnat skolan för att söka sin försörjning i dagens samhälle, är det få ansvariga som tycks bekymra sig över.

———

För Stephen Hawking kan det ta tio minuter att formulera en enda mening, ändå har han skrivit nästa två dussin böcker.

Annonser