Hästen

Åskan brakar och bråkar sig fram över Hälsinglands skogar,

fäller en blixt än här, än där,

och dödar i förbifarten en apelkastad häst,

som ingen stalldräng längre rider på och ingen minns

och ingen sörjer – utom källan,

i vilken den doppade sin varma mule

och rörde om bland stjärnorna, som fastnat i evigheten

högt över Hälsinglands skogar.

(Werner Aspenström)

Kanske fick Aspenströms apelkastade häst ett lyckligare slut än Findus lasagne-hästar?

——-

95 procent av människor som är äldre än 40 år är inte längre sökare efter sanningen om verkligheten. De är sökare efter ”stöd för sina tidigare uppfattningar”. Detta är vad som får dem att känna innehåll och mening med livet. Att få sina egna tankemönster bekräftade, oavsett hur inskränkta dessa är i förhållande till verkligheten.

——–

Den vite svenska heterosexuella mannen står allt ensammare och är närmast att betecknas som ett tragiskt fiasko. (Aftonbladet)

——–

Vi har en regering som ständigt talar om jobb och arbetslinjen. Men vad har regeringen i realiteten egentligen gjort för att skapa nya jobb eller underlätta för dem som har idéer för nytt jobbskapande?

——–

Om kapitalismens avigsidor skriver journalisten och krönikören Andrew Sullivan i The Daily Beast: Kapitalismen förstör den typ av samhälle som tillåter och uppmuntrar stabilitet, traditionella familjer och det självförsörjande samhället. Kapitalismen förstör själva strukturen i de samhällen den berikar. Men få har trott att det skulle ske med den höga hastigheten med vilket det nu sker. Detta kräver också en medkänsla med offren för dessa ekonomiska och sociala förändringar, en förståelse för den förvirring som ofta uttrycker sig neurotiskt genom fundamentalistiska former av religion och kultur.

——–

Demokrati är inte att luras rösta en gång var fjärde år. Demokrati är att bilda nya politiska partier när de gamla urartat och glömt sina ideal.

——-

Vi har ett polisväsende som antas skydda landets befolkning, men som är fullt sysselsatt med att lägga ner utredningar och mala hästkött. (Julia Cesar i Snaphanen)

——-

Mer pengar är inte tillräckligt för att kunna rädda svensk sjukvård, skola och rättsväsende. Inte heller ett regimskifte 2014 kommer att ändra på detta. Problemet är att politikerna saknar insikt om att det är de själva som är yttersta orsaken till problemen. Ett system som styrs av måttligt begåvade politiker kan aldrig bli framgångsrikt, utan kommer långsamt att kvävas av en växande inre byråkrati. Politikern i allmänhet saknar sjukdomsinsikt och är mest intresserad av att behålla den välavlönade makten eller siktar på att ta över makten efter nästa val.

——-

Vi tror och inbillar oss att vi lever i en demokrati. Förra riksdagsledamoten Anne Marie Pålsson (M) avslöjar i sin bok att det alls inte förhåller sig så. Dagens riksdagsledamöter utgör endast ett knapptryckarkompani. Centralstyrningen är total och den som torgför egna åsikter, som ligger något utanför fållan, får snabbast möjligt packa resväskan och avlägsna sig med första reselägenhet.

Annonser