Bondkyrka

De gamla bilderna i taket har börjat skrida

kring sin axel som är Kristus. Åsnan, kvinnan

och timmermannen är åter på flykt genom öknen

Skeppet söker Ararat, plötsligt förvirrat och halvblint av ljus

Det rökiga svallet från kronor och kandelabrar

Valfiskens hiskliga huvud och Döden bland liar och gigor,

Herodes soldater som rastar vid stallet och stjärnan

som dinglar blodig och vit som ett barns huvud

spikat på blå hillebarden

(Folke Isaksson, Vinterresa, 1951)

——

Om M får bestämma ska skolan reformeras på nytt. Den nyss genomförda blev ”inte bra”. Arma elever, lärare och skola! Ska de aldrig få någon ro?

——-

Om vi lyckas att konstruera en artificiellt intelligent maskin kommer vi att upptäcka hur säreget vårt eget intellekt är. Människan är suverän på att hantera ofullständig och osäker information om världen, simmar i den som en fisk i havet. Men om vi matade en rationellt tänkande maskin med samma input som vi matar oss själva med, skulle den haverera.

——-

Salafismen – en hyllning till okunnigheten. För västerländska politiker verkar detta vara en nyhet som försvann i vågorna kring den ”arabiska våren”.

——-

Våra hjärnor har knappast förändrats i storlek eller grov struktur, men deras funktion har gjort det.

Information är endast värdefull när den syntetiserats till kunskap, som sedan i sin tur förvandlas till visdom.

——-

Det avgörande är inte den tekniska förmågan utan fantasin i alla dess tillämpningar. Det 21:a århundradet kräver en ny typ av elev – inte någon som enkelt kan pressa fram ett svar utantill, vilket har varit fallet tidigare. Nu krävs det en student som kan tänka expansivt och lösa problem fyndigt. För att uppnå detta måste vi ersätta de traditionella akademiska färdigheterna med kreativitet, nyfikenhet,  kritiskt tänkande och problemlösningar. Att skapa består i att göra nya kombinationer. De mest fertila är ofta de som bildas av element hämtade från områden som ligger långt ifrån varandra. Min utbildning som forskare tillåter mig att stirra på något okänt utan att springa iväg, eftersom jag lärt mig att det är en blandning av osäkerhet och nyfikenhet där innovation och kreativitet uppstår. (Ainissa Ramirez, professor vid Yale)

——-

Dagens molekylära biokemi är utan tvekan nyckeln till förståelsen av de evolutionära mekanismerna, eller omvänt kommer den att sätta den ökända spiken i kistan en gång för alla. Det är nu spännande tider både för vetenskapen och tron.

——-

Att lära sig något nytt när vi åldras blir svårare inte på grund av att vi har svårt att absorbera ny information, utan för att vi inte kan glömma den gamla informationen.

——-

Den mänskliga hjärnan är kapabel att genomföra över tusen processer per sekund. Vilket innebär att den är betydligt mer kraftfull än hittills någon dator.

——-

Ingen teknik i mänsklighetens historia har spridit sig så snabbt och till så många som Internet.

Annonser