Ändå var det som om vi hade talats vid

genom årens tystnad,

in i det frusna landskap som du beskrev.

En ihållande vinter

är nog inte så dumt ändå, skrev du,

man får en illusion av att tiden står stilla

och att man får allt det uträttat

som bekymmer och hopp annars förhindrar.

Och så ligger det väl till;

sommaren är brådstörtad och smärtsam,

lovar timme för timme

vad nästa timme inte förmår hålla.

Den jagar andan ur oss

och lämnar oss efter sig som en oljefläck

på en parkeringsplats.

Inte känner jag dig längre,

du vintervarelse,

men när jag lyfter blicken från papperet

och ser isrosorna på snedfönstret,

är mitt hjärta hos dig.

Ord fladdrar till vid min tinning,

heta av den skönhet jag vill tro du har kvar

ännu när solen sista gången göms i havet.

Karl Vennberg, Vinterbrev ur ”Visa solen ditt ansikte”, 1978.

——-

Det är skillnad mellan utbildning och bildning. Det som betyder något idag är utbildning, medan bildning förpassas till skamvrån och ses som något oväsentligt i det ”moderna” Sverige.

——-

Den ”arabiska våren” var enbart ett svar på autokratiska styrelsesätt och despotism, alltså orsakerna till att arabvärlden sjunkit ned i mörker. Protesterna var ingen önskan om en kulturell eller vetenskaplig renässans. Därför kan man inte vänta sig några stora förändringar. En verklig befrielse kan bara komma om politiska förändringar följs av kulturella förändringar och attitydförändringar. De arabiska muslimerna måste befria sig från den vitt spridda falska föreställningen att vetenskapen på något sätt innehåller element av religion. Denna inshallah-mentalitet, som gör Gud ansvarig för allt, är det vetenskapliga tänkandets motsats. Bortsett från det är den arabiska arbetsmoralen mycket dålig. Det är ständiga avbrott för att uppfylla religiösa plikter. För att vara konkurrensmässiga måste punktlighet och uppfyllande av regler som människor skapar, inte Gud, förbättras dramatiskt. (Pervez Hoodbhoy, atomfysiker vid Quaid-e-Azam-universitetet i Islambad, Pakistan i Der Spiegel. Hoodbhoy undervisar ännu där trots att hans lön dragits in eftersom han betraktas som otroende.)

——–

Revolutionen i Tunisien, som var inledningen av den ”arabiska våren”, har nu utvecklats så att politiken alltmer kommit i bakgrunden till förmån för religionen. Det visar sig att islamismen tar tillbaka sin förlorade makt i de flesta av arabländerna.

——-

De svenska bankerna gör rekordvinster genom att regelmässigt lura sina kunder. Detta genom ett rekordstort räntenetto och ständigt ökade avgifter. Tro aldrig att din bank vill dig väl. Målsättningen är i stället att skinna dig så mycket som möjligt.

——-

Medelmåttorna bestämmer takten inom den högre svenska utbildningen. En av följderna av detta har blivit att svensk forskning och teknisk utveckling tappar mark i den globala konkurrensen.

——–

Den uppvärmning som jorden upplevt de senaste hundra åren är så liten att den inte hade noterats om inte meteorologer och klimatloger informerat om den. Det indikerar att klimatkänsligheten förmodligen är lägre än vad klimatmodellerna åtminstone till en början antog, säger professor Lennart Bengtsson vid Uppsala universitet. På hundra år har jordens medeltemperatur stigit med 0.8 grader C. Tyvärr är det omöjligt att se nyktert på klimatfrågan om man inte samtidigt förstår vilket oändligt kraftfullt politiskt styrmedel den utgör. Den politiker som tackar nej till ett sådant politiskt bräckjärn är inte född.

——–

Filosofen Alex Rosenberg i debatt med teologen William Lane Craig:”Om dr Craig kan ge mig någon form av logiskt och sammanhängande bevis som kan förklara det uppenbara faktum att de fasor som drabbat människor och deras liv under de senaste 3500 miljoner åren, med att det skulle finnas en välvillig allsmäktig Gud, då ska jag omvända mig och bli en kristen.” Craig svarade:”Meningen med livet är inte att bli lycklig utan att uppnå kunskap om Gud och frälsningen och det eviga livet”. God dag yxskaft!

——-

Sossarnas förslag om en allmän obligatorisk förskola från 2-års ålder, har en unken doft av makarna Myrdal och det senare DDR.

Annonser