Jag lever, och jag lever mångfaldigt alla de människors

liv jag skildrar; är glad med de glada, ond med de onda,

god med de goda; jag kryper ur min egen person, och

talar ur barns mun, ur kvinnors, ur gubbars; jag är

konung och tiggare, jag är den högt uppsatte, tyrannen

och den allra föraktadste, den förtryckte tryannhataren;

jag har alla åsikter, och bekänner alla religioner; jag lever

i alla tidevarv och har själv upphört att vara. Detta är

ett tillstånd som ger en obeskrivlig lycka.

(August Strindberg ur ”De återfunna breven” Bonniers 1955)

——-

Kombinerat med krafter från globaliseringen och internet kan ingen kultur leva opåverkad av andra. I själva verket kan enskilda kulturer endast överleva genom processer av sammanslagning, evolution, antagande och anpassning. Den västerländska livsstilen strider mot mycket av islams grunder, regler och principer. Ska konflikter i görligaste mån kunna undvikas, krävs anpassning från båda håll.

——-

Många av oss använder nu rutinmässigt våra smartphones för att hitta svaren på de frågor som uppstår runt middagsbordet. Med några fingertryck söker vi på internet och svaret kommer genast. När det gäller är så många upptagna av sina mobila internetanslutningar att oral konversation nästan upphört. Filosofen SherryTurkle uttrycker det så: vi spenderar mer och mer tid ”ensamma tillsammans”.

För våra hjärnor kan internet ses som en mental protes – våra hjärnor ansluts trådlöst till den förbättrade kapaciteten som det nya verktyget tillhandahåller. Vi formar våra verktyg och därefter formar våra verktyg oss.

——

Ett litet pris, kan man säga, för våra barn att få växa upp med en hel värld av information och litteratur till hands. Och det är, jag håller med, en fantastisk tid att leva i och vara nyfiken. Tills strömmen slocknar.

——

Tankar och frågor utan svar förgiftar en människa och förstör mer än sjukdom.

——

Om barn lär sig att lagra sina minnen på datorer och sitt sociala liv på bärbara datorer, så kommer minnen och vänskaper gradvis att skrumpna. (Roger Scruton)

——

Har ni tänkt över det faktum att 83 procent av det globala energibehovet idag täcks av fossila bränslen? Och över vad detta kommer att betyda om politikernas mål att ha nått en fossilfri energiproduktion år 2050? För Sveriges del, som bäst i klassen, ska målet vara nått redan år 2030. Till yttermera visso tillkommer att flera stora energiförbrukare, som t ex Tyskland, på sin agenda har att avveckla den fossilfria kärnkraften. Säger vi nej till fossila bränslen på så kort sikt som politikerna förutsätter, säger vi också nej till det mesta som vi idag har. Det är de fossila bränslena som är grunden för den materiella välfärden vi har idag.

——

Det pågår en infekterad debatt om vetenskaplig bibelkritik på flera bibelsajter. Vad en oberoende betraktare kan säga är att när det gäller bibelkritik, så anser de fundamentalistiskt troende att endast de hjälpmedel är användbara som bekräftar det som de redan tror på. Att lägga vetenskaplig syn på bibelns texter kan endast vara av ondo. T ex att inte tro att Moses har skrivit Moseböckerna och då även de delar som beskriver vad som hände efter Moses död.

——

Låt livets båt vara lätt. Lasta den bara med sådant du behöver.

Annonser