Den lilla fågeln med sitt röda bröst

är nöjd med spröda toner, dämpad sång;

tillfreds med ensamheten fladdrar han

från gren till gren, och skakar på sin färd

från många kvistar dropparna av is

som faller klingande i vissna löv.

En sådan stillhet, fylld av mjuka ljud,

den tjusar mer än tystnad. Djup begrundan

förkorta timmarna till ögonblick.

Här kan förståndet lära sig av hjärtat

och lärdomen bli vis förutan bok.

(William Cowper, övers: Neita Lundquist)

——

Jag avskaffade ord efter ord ur min vokabulär. När massakern var slut överlevde ett enda ord; ensamhet. Jag vaknade överlycklig. (E M Cioran)

——

Paul Polman, vd för Unilever, vid World Economic Forum i Davos: Vår ekonomiska modell av överkonsumtion och hög privat och offentlig skuldsättning är ohållbar. Den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre, innebär att hela västvärlden sitter på en tidsinställd bomb.

——

Har drömmen om det postindustriella samhället gått i kras? I takt med att att Europas tillverkningsindustri förflyttats till eller tagits över av låglöneländerna och deras reservoar av billig arbetskraft, ökar den europeiska arbetslösheten skrämmande snabbt. Tron på att det postindustriella samhället skulle bli så sysselsättningsintensivt att det skulle kunna bereda sysselsättning för de som tillverkningsindustrin inte behöver, har visat sig vara en chimär. Är möjligen en reindustrialisering av Europa lösningen på dagens undersysselsättning eller är också detta bara en chimär? Ingen av dagens tänkare har ännu kunnat visa på någon lösning av detta på många sätt avgörande problem.

——

Valfrihet är bra. Det finns bara en hake med valfrihet, det måste finnas något att välja mellan. Utan mångfald blir valfriheten en chimär där allt fler går omkring och inbillar sig att de har valfrihet utan att förstå att de är lurade.

Det fanns en tid då varje land hade sin egen speciella form av musik. I dag lyssnar alla länder på samma musik med ytterst få nyansskillnader. En del tror att detta är en form av valfrihet och mångfald.

De nationella olikheterna utplånas med skrämmande hastighet när det gäller det mesta, från mat till kläder och heminredning. Människan blir allt mer ett flockdjur som villigt följer sina ledare, som talar om vad vi ska tycka och tänka.

Endast individualisten går sin egen väg och blir därför allt mer illa sedd.

——

Den klassiska engelska humorserien ”Pang i bygget” måste nu censureras och omredigeras. Anledningen är att serien innehåller inslag som av dagens publik kan uppfattas som rasistiska och kränkande. Samhället har förändrats säger ansvariga hos BBC och John Cleese har gjort sitt medgivande. Med andra ord: Det vi nu upplever är inget annat än en pågående historierevision. Är nästa steg offentliga bokbål där vi kan bränna större delen av vår klassiska litteratur? Även om samhället förändras måste väl inte vår historia förändras? Den är ju som den är på gott och ont.

Annonser