Rör om i elden, tillslut luckorna,

fäll ner gardinerna och sväng på soffan,

och medan kitteln bubblar visslande

och sänder upp en pelare av ånga –

kom, låt oss hälla upp i våra koppar

den dryck som livar men som ej berusar;

så må vi möta vinterkvällens frid.

(William Cowper, tolkning Neita Lundquist)

——

Hur skulle kristendomen ens ha blivit en religion om det inte vore för Judas Iskariot? Varför har inte detta blivit ett mera erkänt faktum? Är inte Judas i verkligheten förtjänt av epitetet som en antihjälte? För visst var det väl så att förloppet kring Kristi lidande var predestinerat? Eller? Vad hade utgången blivit om Judas inte gjort det han skulle göra? Även Judas handling var en offergärning.

——

Två uppgifter kan omöjligen vara i förgrunden för uppmärksamhet samtidigt. Vad vi behöver göra är att fördela vår uppmärksamhet uppmärksamt.

——

Internets omättliga efterfrågan på ord skapar deflation av ordens värde. Internets förmåga att distribuera ord nästa omedelbart innebär att det inte finns någon fördröjning i tid mellan att skriva och publicera. Publicering och global tillgänglighet sätter press på skribenten att producera mer. Den globala deflationen av ordens värde skapar i sin tur ett tryck att tona ner eller eliminera redigering och självredigering. När jag ber mina elever att inte lämna in det första utkastet, måste jag numera förklara vad ett första utkast är. Nya undersökningar visar också att dagens studenter har sämre skrivförmåga än vad 1960-talets studenter hade, och prognosen är dyster. (David Gelernter, datavetare)

——

Hur är det med de litterära breven som tidigare varit ett viktigt och uppskattat litterärt område? Skrivandet av brev har idag nästan helt ersatts av e-post, som väcker föga uppmärksamhet. Breven per e-post kommer snabbt att försvinna ut i cyberrymden och därmed försvinner även en stor litterär genre.

——

Är vi på väg mot ett samhälle där den som inte uppträder politiskt korrekt kommer att stämplas som samhällsfiende? Regeringens utredning ”En översyn av tryck-och yttrandefriheten” ger obehagliga vibbar. Är vi på glid mot ett samhälle där regimkritiken ska tystas  med lagboken som tillhygge?

Annonser