Du ska förlåta inte bara sju gånger

utan sju gånger sjuttio gånger.

Tre gånger ska isen lägga sig

tre gånger ska det frysa innan det bär.

Tre gånger gol hanen.

Och i nysnön harens ängsliga kardiogram.

(Stig Johansson)

——

UNT om svenska studenters läsförmåga: Beklämmande är att studenterna har ett oerhört begränsat ordförråd, och verkligt oroväckande är att ordförståelsen är grund eller direkt felaktig. Den grammatiska förmågan är ytterst begränsad och ligger ibland på en nivå som gör studenternas utsagor direkt obegripliga. I viss mån kan vi även skönja en utveckling där studenter i mindre grad än tidigare är villiga att åtgärda sina kunskapsluckor genom självstudier. Man ser sig själv mer som kund än som student, och förväntar sig att ”skolan” ska leverera. Vi som undervisar kan inte se annat än att dessa studenter svikits av de beslutsfattare som skapat dagens skolsystem. Varför har dessa studenter inte fått grundläggande kunskaper i vårt officiella språk?

——

De vita evangeliskt kristna i USA stödde mormonen Mitt Romney till 79 procent i höstens presidentval. Ganska betecknande är att dessa konservativt kristna föredrog en bekännande mormon som president framför den religiöst ljumne Obama. Att Obama segrade i valet berodde till stor del på ett omfattande stöd från religiöst obundna grupper.

——

Den tillfälliga uppgörelsen om USA:s ekonomi kallas av okunniga journalister i media för ”ansvarstagande”. Hur man kan kalla ett beslut som helt bortser från passerandet av lånetaket för ”ansvarstagande” är en gåta.

——

Vi måste arbeta mer säger statsministern – ja visst, men med vad?

——

Materiellt överflöd och konsumtion är falsk lycka. Speciellt när den grundas på krediter.

——

Faktum är att jordens tillgängliga resurser inte erbjuder överflöd, men begränsningar.

——

Den svenska julen firas numera som en hyllning till en helig tecknad anka.

——

Varje barn som blir livsstilskriminell kan i 40-årsåldern har åsamkat samhället kostnader på upp till 80 miljoner. Vi måste börja förstå vidden av detta, säger polismästare Patrick Ungsäter i Södertälje till DN. Bara i Södertälje lever idag ca 600 pojkar i 13-18-årsåldern i denna riskzonen. Allt hänger på skolan, misslyckas man där är vägen till utanförskapet kort.

——

Den nya konstitutionen för Egypten är i huvudsak baserad på sharialagstiftningen. En tredjedel av Egyptens röstberättigade har röstat för detta. Men med ett valdeltagande på under 50 procent kan ifrågasättas hur representativ den nya konstitutionen i realiteten är.

——

Om det är så som det påstås i kulturdebatten att alla kulturer är likvärdiga, så har ingen rätt att kritisera något uppförande eller något avvikande. Eftersom det är den lägsta formen av kultur som är den lättaste att nå, så kommer drivkraften till att försöka nå en högre att saknas.

——

Socialstyrelsens register, alla dess kunskaper om hur vi mår, lever och dör i landet som heter Sverige, är nödvändiga för att utveckla vår välfärd och i slutändan förkovra våra privata liv. Men samma material i händerna på Storebror som drömmer om det perfekta ”trädgårdsmästarsamhället” där rabatterna är tuktade och gångarna krattade i snörräta rader, är naturligtvis förödande. Kunskapens träd bär farlig frukt – farlig och ädel på en gång. Det gäller att förvara den med eftertanke. (Yrsa Stenius i G-P)

——

Film, videokonst och utställningar visar upp döden med allt längre tänjda gränser. Den neurotiskt produktiva deckargenren tycks till för att lindra dödsångesten genom att fiktionalisera döden. Samtidigt tilldelas obducenten – som gräver i dödens sakligaste detaljer – en motsägelsefull hjälteroll. I privatsvären och barnkammaren är dödens symboler dekoration och spel. Leksaker, tapeter och t-tröjor med dödskallemotiv är storsäljare och till halloween äts skallar och skelett som godis i en uppsluppen pseudokannibalistisk rit. (Karin Johannisson i Axess Magasin)

Annonser