Nej – ljuset dör ej när dess tid är över.

Det drar sig bara stilla undan

från storm och snö till enkla gräs

och örter

och bor hos dem i några vinterveckor

och finnes till för dem som ljus behöver.

(Olle Svensson)

——

Beträffande kriget i Syrien framställs detta ofta i västerländska medier som ett folkligt uppror mot diktatorn Assad. Detta är en sanning med modifikation. Snarare handlar det om en konflikt mellan etniska och religiösa grupper, där sunnimajoriteten alltmer företrädes av militanta islamister, som inte har  intresse av demokrati utan snarare ser som sin uppgift att avlägsna den ”otrogne” alawiten Assad. Att Syriens kvarvarande kristna upplever situationen som synnerligen prekär är knappast att förvåna. Västerländska medier är emellertid måttligt intresserade att föra fram sanningen till en bredare allmänhet.

En ny FN-rapport om läget i Syrien framhåller bl a:”Utredningsgruppen ser med växande oro på närvaron av utländska krigare i Syrien, många med anknytning till extremistgrupper. Detta är farligt, och blir ännu farligare efter kriget när president Assad inte längre har makten och ett regimskifte ska ske. När kriget är slut kommer inte dessa legosoldater att bara lämna Syrien.”

De legosoldater som omnämns i FN-rapporten är inga vanliga ”legosoldater” utan består av religiösa extremister typ al-Qaida.

——

En vetenskaplig sanning är alltid provisorisk – den gäller tills vidare. Alla försök att fastslå att en vetenskaplig sanning är absolut har visat sig vara felaktiga. Newtons fysik stod sig i lite mer än 200 år och atomernas odelbarhet i mindre än 100 år.

Religiösa sanningar är däremot fasta och orubbliga, och mer än 2000-åriga texter i en bok är dess grunder.

Själva grunden för vetenskapen är att hålla dörren öppen för tvivlet. Just därför att vi håller förhör om allt, särskilt när det gäller våra egna ämnen, är vi alltid redo att öka vår kunskap. Därför kan en bra vetenskapsman aldrig vara ”säker”. Osäkerheten är just det som gör slutsatser mera tillförlitliga än de slutsatser som är säkra, eftersom den goda forskaren alltid är redo att ändra sina slutsatser efter framkomsten av bättre bevis eller när nya argument föreligger. Därför leder säkerhet inte till något framsteg utan kan i själva verket vara skadligt. (Carlo Rovelli)

——

Tråkigheten är all kreativitets moder.

——

Vetenskap handlar om kritiskt tänkande medan religiös tro handlar om okritiskt tänkande. Därför är det så svårt att förena vetenskap med religiös tro.

——

Rädslan för sina egna känslor får människan att ständigt söka distraktion. Man skulle önska att den moderna människan insåg att hon behöver bli vän med sin kropps känslor om hon ska klara av att sluta med flykten till distraktionen.

 

Annonser