Om förnimmelsens dörrar gjordes rena,

så skulle allt röja sig för människan sådant

det är, oändligt. Men människan stänger in

sig själv tills hon ser på allt genom sitt

gömsles smala springor.

(William Blake)

——-

Caitlin Kelly, journalist och författare i New York, beskriver sin ”befrielse” från tv:ns slaveri: Utländska nyheter är nästan obefintliga i USA med undantag för krig som påverkar amerikanska intressen eller stora naturkatastrofer. Om man vill få en ledtråd till värden utanför USA måste man följa BBC eller internet. Hur många åsikter tål vi att höra varje dag? Min tv förblir numera nästan alltid avstängd, eftersom jag bränt ut mig på all hyperstimulering och all enfald och ständiga upprepningar. Tv:n suger bort en stor del av livet till ingenting. Jag måste erkänna att jag är svag för vissa filmer. Just nu är det en svensk serie kallad ”Wallander” som tilldrar sig i en svensk småstadsidyll i södra Sverige. Filmer med otroligt vackra miljöer och en trovärdig story. Men det ska vara det svenska originalet, den brittiska versionen når inte alls upp till originalet.

När tv:n är avstängd hinner jag läsa böcker som försummats, tala med min make och med vänner. Lever i ett lite lägre tempo och mår bättre. Har återupptäckt den glädje som uppstår när man åter får tid att fördjupa sig i en god bok, utan att känna krav eller stress. Om man tycker att tv:n är ett bra sätt att förbruka tiden med, lever man nog livet fel. Själv kan jag inte längre göra onödiga saker bara för att få tiden att gå. Därför väljer jag böcker som berör, som får mig att tänka, skratta eller gråta. Alltmer framstår tv:s utbud som skräpmat för sinnet.

——-

USA:s ekonomi styrs helt av den privata konsumtionen. Därför är en åtstramning av den offentliga ekonomin i dagens läge kontraproduktivt. Dvs detta kommer bara att ytterligare öka det redan alltför stora budgetunderskottet och att öka arbetslösheten. Ett annat problem är att de amerikanska konsumenterna idag är så skuldsatta att få av dem är benägna att dra på sig ytterligare skulder. Det vi här ser är en form av ett ”moment 22”-problem. Sett ur detta perspektivet är det ett svårlöst problem som Obama nu har brottas med inför den nödvändiga uppgörelsen med republikanerna.

——-

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer kommunernas pensionsåtagande gentemot sina anställda, att lägga beslag på en snabbt växande andel av kommunernas tillgängliga ekonomiska medel. Hur detta problem ska lösas utan att kommunernas kärnverksamhet – skola, vård, omsorg – drabbas återstår att se. Många kommuner kommer att tvingas till att höja skatteuttaget, men den vägen har sina begränsningar – det går inte att höja redan världens högsta skatter så mycket till. Det kommer att bli en tvingande nödvändighet att begränsa kommunernas ”sidoverksamheter” till förmån för kärnverksamheten. Dessutom finns det säkert utrymme för att begränsa den kommunala byråkratin.

Annonser