Så stod skogen den gången:

Tindrande av sin fukt, och prydd med

lysande svampar och bär.

Det var som en annan skog.

Blänkande dammar låg mellan träden,

blänkande droppar av regn

hängde vid granarnas blänkande fingrar.

Någonstans sorlade vatten.

Allt var så främmande då,

stilla rikt och förgråtet.

Aldrig har skogen varit så grann,

och aldrig så tyst, som då.

(Sebastian Lybeck)

——

När du slutar tänka på att lära dig något nytt, har du redan en fot i graven. Det finns ingen anledning till oro så länge du lär nytt och utvecklas som människa. Vilket öde det skulle vara om vår personlighet upphörde att förändras. Hur många idéer grundade på okunnighet har du gjort dig av med under livets gång? Det finns ingen som helst anledning för någon att fortsätta att leva i okunskapens trånga bur. Idag finns hur många möjligheter som helst, och för vem som helst, att tillägna sig ny och utökad kunskap.

——

Vad som händer efter vår död är av mindre betydelse än den tid som vi slösar bort med att diskutera det.

——

Det finns noll korrelation mellan att vara den bästa talaren och att ha de bästa idéerna.

——

Där det finns tro finns det en stängd dörr.

——

Varje generation är en ny generation. Så har det alltid varit. Vi behöver inte hålla oss till särskilda doktriner att förmedla till barnen. Vi minns vad som är ett barn. Det räcker.

——

Trots alla våra moderna ”bekvämligheter” visar studier att människor som medvetet lever sitt liv i tacksamhet och enkelhet är lyckligare.

——

Bara att läsa alla boktitlarna från bokryggarna när jag långsamt låter blicken vandra från bok till bok i mina bokhyllor, väcker minnen och känslor. Böckerna är som gamla vänner, som alltid i vått och torrt ställer upp, ger tröst, glädje och väcker tankar. Kan den nya e-boken ersätta  detta? Tror inte det. Och hur blir det med alla understrykningar och marginalanteckningar, som måste kunna göras för att upprätthålla dialogen med författaren? Bland nöjet med att läsa om en gammal bok är ju just detta att återväcka den tidigare läsningen genom de noteringar jag gjort vid tidigare läsningar. Och kommentera ytterligare genom nya erfarenheter.

—–

Alla framsteg initieras genom att utmana befintliga föreställningar och befintliga institutioner. Följaktligen är den första förutsättningen för framsteg avlägsnandet av censur. (George Bernhard Shaw)

Annonser