Den långväga stigen ringlar bara ut

som en avklippt garnända.

Inåt försvinner den

i glömskans dalar.

Där bäddar den om sig med mossa och tovor,

viskar djupare in sig hos tystnad skogsjord,

mister sitt språk och glömmer sin dal.

(Harry Martinson)

—–

Poesin har sina medel för att uttrycka förtvivlan. Den kan ge form och dimension för smärta. Den kan göra dessa saker för en person, men även för en hel kultur. Poesin kan bota psykologisk, andlig eller emotionell smärta. För fysisk smärta är den värdelös. Eller som Vilhelm Ekelund uttryckte det: ”En vanlig enkel tandvärk är nog för att rasera de filosofiska systemen”.

—–

Kännetecknande för en fanatiker är att han blir kränkt av allt och saknar varje uns av humor.

—–

Robert Bolton skriver i Daily Mail:”Jag tycker speciellt att muslimer i Storbritannien borde vara tillräckligt mogna för att klara av den humorn och att de borde kunna acceptera att kristna har en poäng när de säger att satir riktad mot dem även borde kunna riktas mot andra.

—–

Paul Ryan, blivande(?) vicepresident:”Jag kan inte se hur en person kan skilja det offentliga livet från sitt privatliv eller sin tro. Vår tro leder oss i allt vi gör”.

Paul Ryan är en värdig efterträdare till GW Bush, vars tro ledde till starten av två krig.

—–

Fayek Saleh:”Vi måste ha klart för oss att Muslimska Brödrarskapets huvudintresse är religionen. När det gäller Hamas så prioriterar de inte den palestinska frågan, utan de religiösa frågorna och följer i stort sett det Muslimska Brödrarskapets sekteristiska linje. Problemet Palestina löses bäst om en ny sekulär rörelse kan samla palestinierna. Det religiösa inslaget är idag en belastning. Syrienkriget är ett religionskrig och ingenting annat. Detta har Väst med USA i spetsen svårt att ta till sig.”.

—–

Den nya ledningen i Libyen har en klar anknytning till USA. Flera av dem har mångåriga vistelser i USA bakom sig.

—–

Den kristne väckelsegurun Billy Graham (93) ger mormonen Mitt Romney sitt fulla och helhjärtade stöd. Synkretism på hög nivå!

—–

Claes Borgström, försvarsadvokaten som uppträder som en åklagare mot sin klient Thomas Quick.

—–

Mitt Romney vill satsa mer på försvaret. USA ska vara världsledande och utöva sitt ledarskap. Bl a vill Romney inta en tuffare attityd mot Ryssland. Romney vill föra krig med Bibeln i ena handen och kreditkortet i den andra. Det militärindustriella komplexet i USA   vädrar morgonluft.

Annonser