Att det åter skulle bli en poet som tilldelades årets nobelpris var det väl inte någon som trodde. Mo Yan lär vara en god berättare av skrönor, men veterligen har han inte publicerat någon poesi av eget märke.

Som poesiälskare återvänder jag gärna till förra årets välförtjänte pristagare.

Hans blick flyttar sig ryckvis över tidningssidan.

Då kommer känslor så frusna att de tas för tankar.

Bara i djup hypnos kunde han bli sitt andra jag,

sin dolda syster, kvinnan som går med de hundratusen

skriande ”Död åt schahen!” – fast han redan är död –

ett marscherande svart tält, from och full av hat.

Jihad! Två som aldrig ska mötas tar hand om världen.

(Tomas Tranströmer)

——

Det är något fel när man vägrar att lämna ett antagande trots att ny information visar att antagandet starkt kan ifrågasättas. Den som vägrar att ändra ett antagande trots att bevis och argument visar att antagandet är ohållbart, visar att han vill undvika sanningen.

——

Rebellerna i Syrien önskar inget hellre än att Turkiet och därmed NATO ska gå in i Syrien. Därför finns det anledning tro att det är rebellerna som ligger bakom de upprepade beskjutningarna med projektiler från Syrien in i Turkiet. Svenska medier tror att detta är uteslutet och har fastslagit att det är Syrien som ligger bakom beskjutningarna. Dock förklarar man inte vad Syrien skulle ha för intresse av att få ett angrepp från NATO. Senare har det också visat sig genom uppgifter i både turkisk och rysk media att de projektiler som påträffats i samband med beskjutningarna är av NATO-typ.

——

Den mest extrema formen av islamisk fundamentalism är wahhabismen. Denna ideologi flyttar nu fram sina positioner i Sverige med hjälp av ekonomiskt stöd från den saudiska regimen och förmögna wahhabitiska privatpersoner utomlands. Wahhabismen förespråkar diskriminering och förföljelse inte bara av icke-muslimer utan också av muslimer som inte delar den wahhabistiska ideologin. Om detta är det mycket tyst i svenska medier, som i sin paniska förskräckelse över att yppa något negativt om islam, även låter avarter av denna religion komma undan berättigad kritik.

——

Arbetskraftsbehovet inom den svenska tillverkningsindustrin minskar med 1,3 procent per år enbart genom effektivisering av arbetsprocesserna. Till detta kommer nedläggning av verksamheter och utflyttning av tillverkning till låglöneländer. Om detta stora problem verkar dessvärre de flesta politiker vara ovetande.

Verkligheten är att det idag startas ytterst få nya tillverkningsindustrier. Här hjälper det inte hur många och välbelägna industritomter och andra förmåner kommunerna har att erbjuda. Alla prognoser pekar mot att den framtida tillväxten kommer att finnas inom tjänstesektorn. Problemet är bara att mycket talar för att denna tillväxt kommer att vara koncentrerad till storstadsregionerna. De mindre kommuner med sysselsättningsbasen inom tillverkningsindustrin går sannolikt en mörk framtid till mötes.

—–

Det svenska försvaret har idag i politisk enighet förvandlats till ett yrkeskompani, med resurser som knappt duger till att försvara sig själva.

—–

Att barn ibland måste få ha tråkigt är ett normalt led i barnets utveckling till vad det innebär att leva.

——

Sveriges socialsekreterare ryter till:”Det är kommunernas ekonomi, inte behoven, som styr hjälpen från socialtjänsten. Det värsta är att vi inte kan ge hjälp till alla barn som far illa. Det är idag en starkt ökande grupp av barn som inte får den hjälp de lagligen har rätt till”. Många socialsekreterare mår idag dåligt på grund av deras arbetssituation, vilket också är till men för de hjälpsökande.

Annonser