Morgonens rosiga timma

livar den gryende dag;

än över höstarnas dimma

kastar hon vårens behag.

(Zacharias Topelius)

—–

Det finns så mycket vackert i vår värld, men vårt sinne är inriktat på mörker, bekymmer och sorger.

—-

Vi vet inte förrän skalet gått sönder vilket slag av ägg som vi ruvat på.

—–

Biblioteken innehåller många underbara litterära mästerverk. Problemet är bara att dessa verk fullkomligt drunknar bland de överväldigande mängder strunt som dominerar bokhyllorna.

—–

Gud tillåter att barn föds fysiskt och psykiskt handikappade, skriver läkaren Bengt Malmgren på sin blogg. Vad är det för en grym Gud som tillåter detta? Om någon tillåter något så har väl denne någon också möjligheten att inte tillåta det?

—–

Det övernaturliga är bortom gränserna för rymd-tid-materia-energi och fysikens ”normala” lagar. Inklusive kvantfysiken. Påståenden utan stödjande argument är av noll och intet värde. Allt som beskrivs som ”övernaturligt” kommer att visa sig antingen inte existera, eller att inte vara ”övernaturligt”.

—–

Varje bok är fröet till tusen berättelser. Varje mening kan utlösa en lavin av idéer.

—–

Om böcker hade G C Lichtenberg åsikter:

Om en bok och ett huvud stöter ihop och låter ihåligt, är det alltid bokens fel?

Böcker föder böcker, våra diktare blir mestadels diktare genom att läsa diktare. De lärda borde i högre grad gå in för att göra böcker av känslor och iakttagelser.

Boken hade den verkan som goda böcker normalt har. Den gjorde de dumma dummare, de kloka klokare och tusentals andra förblev opåverkade.

En bok är en spegel: om en apa tittar in kan förvisso ingen apostel titta ut. Vi har inga ord för att tala om vishet med de dumma. Den är redan vis som förstår den vise.

Till de största upptäckter som det mänskliga förståndet på senare tid råkat göra hör, enligt min mening, konsten att bedöma böcker utan att ha läst dem. (En metod som anammats av vissa av dagens svenska recensenter.)

——

För radikalerna från 1968 måste det vara svårsmält att utbildningen i kommunistlandet Kina, som till stor del fortfarande måste räknas till tredje världen, kännetecknas av en rad inslag som de sedan länge har kritiserat som elitiska och borgerliga. Dessutom upprepas gång på gång  att lärarna ses som moraliska förebilder. Om en västerlänning skulle sagt detta, skulle personen ha kritiserats eller nonchalerats. Hur gör pedagogerna när författaren är kinesisk? (Inger Enkvist i en recension av boken Cultural Foundations of Learning)

Annonser