i min dröm

var böcker blanka speglar

varje sida

alla ord en spegel för den som läste

i varje bok

såg den läsande bara sig själv

levande

***

Jag skriver för mig själv utan hänsyn till läsare, i en process som handlar om identitet och oupphörlig tillblivelse. Först senare kommer önskan om att bli läst.

Det händer att läsaren inte ser det som dikten vill, men använder en principiellt felaktig strategi och uteslutande ser sig själv eller sitt eget syfte. En sådan läsning leder bara till att man stirrar sig blind i spegeln.

Pia Tafdrup i ”Över vattnet går jag”.

—–

De svenska deckarförfattarinnornas okrönta drottning, Maj Sjöwall, i Babel:”Vad som kännetecknar dagens deckarförfattare är att de inte kan skriva. Om jag skulle ge dagens författare något råd så är det: om ni inte kan skriva, så låt bli!” Om samhällsutvecklingen:”Det är lättare att vara deppig idag än vad det var på 60-70-talet.”

—–

Demokrati är antitesen till fundamentalistisk islamism.

Precis som vetenskapen är antitesen till religion.

Och kunskap står mot hokus-pokus.

Eller förnuft mot dårskap.

—–

I vissa debatter påstås att vetenskap och religion är kompatibla. Detta är lögn! Religion bygger på dogmer och opålitliga personliga upplevelser, medan vetenskapen är flexibel och förändras ständigt i takt med nya empiriska bevis som strävar mot 100 procent korrekthet. Religionen är raka motsatsen till vetenskapen och de två kan aldrig samexistera.

Annonser