Se själv

det nya är inte

nödvändigtvis gott

Slitet är vackert

även vi

och världen

(Nina Malinovski)

—–

Varför utreddes aldrig fullt ut polisspåret i Palme-mordet? Inga-Britt Ahlenius, som satt med i en av Palme-kommissionerna, sa härom dagen i en radiointervju att det fanns ett massivt motstånd hos både polisen och hos kommissionen att utreda polisspåret. Ahlenius ansluter sig till Leif GW Perssons uppfattning att Christer Pettersson inte kan vara mördaren. Det finns inte ett enda tekniskt bevis mot honom. Beträffande polisspåret finns det en hel del konstigheter som aldrig blivit utredda. Ahlenius menar att en ny kommission borde tillsättas och då med tyngdpunkten på just polisspåret. Troligen är det dock så att det föreligger betydande svårigheter att nu gå vidare med polisspåret. Att få polisen att medverka i en ny utredning förefaller nu föga troligt, där har man ju redan fastslagit att det var Christer Pettersson som mördade Olof Palme. Punkt slut!

—–

När religion, nation, etnicitet, kön och familj tas ifrån en människa blir hon helt rotlös, a sitting duck för ständigt nya trender. Och i takt med att välfärden krackelerar kommer hon och hennes närmaste att hamna i luven på andra befolkningsgrupper om småsmulorna – vilket till syvende och sist gynnar makthavarna.

—–

Vi lever i en ekonomi som inte klarar av nöjda människor. Den eviga tillväxtens paradox.

—–

Om du vill veta sanningen är du tvungen att lära dig att leta efter det som inte sägs.

—–

Lögn är förvisso inget nytt i politiken. Man kan till och med hävda att den är en grundläggande faktor för politiken.

—–

USA är nästan det enda landet där evolutionen inte accepteras som en fast vetenskap.

—–

Det enda sättet att behålla kontrollen över befolkningen är att få kontroll över utbildningen Så menade Rockefeller Foundation redan 1952. I dagens internet-värld har det blivit svårare för överheten att styra tänkandet. Men tyvärr är det fortfarande alltför många vars tankevärld är utlämnad åt manipulatörerna.

—–

En intressant fråga är varför förhållandet mellan vetenskapen och det moderna samhället är just detta – hur det är möjligt för människor att vara så bedrövligt okunniga och ändå ganska nöjda med det moderna samhället, när så mycket kunskap finns tillgängliga för dem?(Richard P Feynman)

Annonser