Inledning till hösten

Sorlet av växande ljus

när löven faller och trädens armar

alltmer blir synliga.

Sorlet av röster

när skolorna öppnar för höstterminen

och mobbningens offer utses.

En skimmel står i skogsbrynet

vem rider bort på den?

svalorna flyttar för vintern

och längst upp i norr talas det redan

om isläggning.

En kvinna går till en bortglömd grav

den ingen längre sköter

där lägger hon tårlös ner resterna

av det som en gång var hennes liv.

Sorl skall öka, ljus skall växa

men hennes sorg skall ingen avtorka.

Och ingen resning skall ske i målet

angående människans vistelse

i frivilliga eller ofrivilliga fängelser.

Hur tomt av överbräddat ljus

det galna livet.

(Lennart Sjögren)

—–

Intressanta och talande siffror från SIPRI. Av de totala globala militära utgifterna har de enskilda länderna en andel enligt följande: USA 41,5%, Kina 5,8%, Frankrike 4,5%, Storbritannien 4,5%, Ryssland 4,0%. I sammanhanget kan det vara intressant att konstatera att USA:s statsskuld nu passerat den gräns då dess förmåga till återbetalning av tagna lån överskridits. Detta tycks dock inte bekymra nya långivare.

—–

Ett samhälle vars fortbestånd bygger på en ständigt ökande tillväxt som finansieras genom tagande av nya lån, kan knappast sägas ha någon ljus framtid.

—–

Att hitta den långsamma takten för själen kan vara ett livsverk.

—–

Utan medvetenhet om vårt eget inneboende värde, blir vi de frivilliga slavar som varje modern utopism går ut på att skapa. Övertagandet och omtolkningen av våra traditioner får samma resultat, på kort sikt.

—–

Att ständigt ifrågasätta och lära sig genom egen research kommer till slut att resultera i en åtminstone personlig frihet.

—–

Syftet med vetenskapen är inte att bota vår känsla av mystik och förundran, utan att ständigt förnya och återuppliva den.

—–

Teism innebär att du övertygar dig själv om att tro på något som du vet att det inte är sant. Detta är en känslig psykologisk balans som kan fällas av för mycket exponering av fakta.

—–

Att söka insikten är att studera verkligheten och söka efter sanningen, främst genom vetenskap och filosofi.

—–

Alla behöver vi en plats där vi kan gömma oss från andras blickar och där vi kan hämta nya krafter för att stå ut med livet.(Ann Heberlein)

 

Annonser