Höstens vår

Nu är den stolta vår utsprungen,

den vår de svaga kallar höst.

Nu blommar heden röd av ljungen

och vitt av liljor älvens bröst.

Nu är den sista visan sjungen

av sommarns kvinnligt veka röst;

nu stiger uppför bergens trappa

trumpetarn storm i dunkel kappa.

(Erik Axel Karlfeldt)

—–

Det är rätt upplysande att läsa bloggar skrivna av lärare. Situationen på många skolor verkar faktiskt värre än vad som framkommit i den allmänna debatten. Många lärare mår idag tydligen så dåligt att de inget hellre vill än att få sluta sin lärargärning och söka sig till något annat jobb utanför skolsektorn. Det finns exempel på rektorer som uppmanar lärarna ”att hålla tyst om sanningen”!

Torsten Kälvemark skriver i Aftonbladet att när det gäller den svenska skolan kan inget politiskt parti, som befunnit sig i ansvarig ställning svära sig fri. Alla har del i misslyckandet. Den nuvarande situationen är i längden ohållbar och hela skolpolitiken borde ses över av en nationell haverikommission.

—–

Är EU en demokrati? Knappast, unionen styrs av en junta och den enskilde medborgaren har inget att säga till om. Allt som sker inom EU beslutas ovanför huvudet på den enskilda medborgaren. Alltså, EU är ingen demokrati. Då Sverige står under inflytande av EU, så är inte heller Sverige en demokrati.

—–

På grund av globaliseringen spelar våra ursprungliga fördelar allt mindre roll. Våra industriella områden i mellanvästern ser idag ut som Dresden efter bombningarna Vi befinner oss i en tuff, konkurrensutsatt global miljö, och vi har helt enkelt inte råd att slösa bort vår potential genom att agera världspolis. Inte heller att driva en hälso/tjänsteekonomi där halva befolkningen tömmer bäcken åt den andra halvan. Plutokrati är inte en stabil politisk grund för en framgångsrik nation. (Mike Lofgren)

—–

Den enda förändring som intresserar mig är en total förvandling. Jag vill att mötet med en person eller ett konstverk ska förändra allt.

Att skriva är som att gå genom en liten dörr, vissa fantasier precis som stora möbler kommer inte igenom.

Franskan till skillnad från engelskan, är ett språk som tenderar att brytas när du böjer det.

En författare är som en idrottsman som måste ”träna” varje dag. Vad har jag gjort idag för att hålla mig i form?

Svagheten i amerikansk poesi är att den är anti-intellektuell. Stor poesi har idéer.

(Susan Sontag)

—–

Bästa sättet att visa sin motvilja inför det nuvarande sammanfallande samhällssystemet; bliv fyrkantig.

 

 

Annonser