Max Eternity, amerikansk författare och konsthistoriker, skriver i ”Truthout” om hur kulturen/konsten sitter allt trängre i det amerikanska samhället:

Grundinställningen tycks vara att offentligt finansierad humaniora skulle leda till någon form av skamlig förströelse – ett slöseri med värdefulla resurser på fingerfärg och legobitar. Resultatet av detta slöseri kommer att resultera i mindre mat på bordet till dem som behöver, eller ännu värre, sätta hela vår nationella säkerhet i fara.

Bristande humaniora bland mediafolket kan resultera i rubriker som denna i ”USA Today” den 5 juli:”Minskningen av försvarsbudgeten kommer att medföra minskad ekonomisk tillväxt.”

Kostnaderna för ett ex av det nya F-22 Rapator-planet till Flygvapnet är 143 miljoner euro – vilket motsvarar hela 2012 års kulturbudget som tilldelats National Eastowment for the Art. Flygvapnet USAF ska ha 183 st F-22. Vidare pågår nu utveckling av ytterligare ett plan kallat B-2 Spirit, där styckpriset beräknats till 1,5 miljader dollar! Samtidigt pågår ett övergivande av de statliga bidragen till kultursektorn.

Författaren Tolu Olrunda säger:”Hjälp oss att förklara varför finansieringen av konsten har minskat stadigt samtidigt som samhället marscherat vidare mot de mörka gränderna hos nyliberalismen, där utrymmet för humaniora är kvävande smalt, linjärt och självbekräftande.”

USA tycks ha fastnat i en självuppfyllande profetia av socialt fördärv som drivs av vilseledande och felplacerade prioriteringar Begreppet balans har tagits bort från vårt kollektiva ordförråd, och nästan allt som vi vet i vår värld har standardiserats för största och snabbaste vinsten oavsett långsiktiga konsekvenser och kostnader.

Konsten är ingen lyx utan en form av kommunikation och en gest av solidaritet och ett av de viktigaste sätten att för att bygga upp gemenskap. Vad är det kulturella värdet idag när många inte vet, eller förstår, vad skillnaden är mellan nyheter och skvaller? Konsten tjänar till att provocera, att odla, stimulera, försköna, förena och inspirera till intellektuell och moralisk reflektion. Något som inte längre prioriteras i dagens samhälle. Ett slående exempel på att blunda för den konstnärliga sanningen var när den dåvarande utrikesministern Colin Powell var i FN för att presentera den lögnaktiga argumentationen för ett krig mot Irak. Under presentationen doldes Picassos stora konstverk ”Guernica” med en blå duk. Makteliten skyr konsten, för den avslöjar lögnerna.

Det som Max Eternity skriver gäller USA men i princip kan detta gälla även för Sverige.

Den nyligen bortgångne Gore Vidal skev om amerikanen:”Häften av dem har aldrig läst en tidning. Hälften har aldrig röstat på en president. Möjligen samma hälft?”

Om GW Bush skrev Vidal:”Den dummaste mannen i USA.” Man kan undra vad Vidal skulle sagt om Mitt Romney?

Noam Chomsky har sin uppfattning:”USA anser sig ha ensidig rätt att placera ut kärnvapenmissiler varhelst man tycker. T ex vid gränsen mot Ryssland och Kina. Motiveringen för detta tål egentligen ingen analys. Pentagon har redan startat ett cyberkrig mot Iran. Själva betecknar Pentagon ett cyberkrig som en krigshandling. Dock med det undantaget att det inte gäller när USA eller dess allierade är gärningsmannen.”

Annonser