Dröm gärna och helst vad tiden inte vill.

Var otidsenlig framåt och bakåt.

Den närvarande tiden är våldtagen och belagd med alla tänkbara bojor,

inte minst nyttans och den fadda trevnadens

med dess andligt billiga trygghetsvadd och dess leksaksvagn åt alla.

***

Glädjen kommer nästan alltid av sig själv.

Plötsligt står den på trappstenen

sällsam som första klara dagen efter månadslångt regn.

(Harry Martinson)

—–

När det gäller att förklara universums ursprung så finns det en intellektuell stoppunkt, menade Bertrand Russel. ”Jag föredrar att säga att universum bara är där, det är allt.”

Om universums ursprung säger Steven Weinberg:”Vi inte bara saknar observationer, vi har inte ens teorin. Vi har inte någon testbar hypotes, än mindre en som har motstått testet.”

JBS Haldane myntade:”Universum är inte bara underligare än vi antar, det är underligare än vi kan tro.”

Hur kan ett universum uppstå ur ingenting och varför finns över huvud taget någonting alls? Svaret måste bli: Vi vet inte.

—-

Nobelpristagaren Paul Krugman säger att det finns endast ett sätt att lösa den ekonomiska krisen på: en kraftig tillväxt som erhålles genom ökad konsumtion. All åtstramning är kontraproduktivt. Hur ska då detta kunna uppnås? Jo, genom att låna och på så sätt stimulera till en ökad konsumtion! Detta låter misstänkt likt grekiskt tänkande och nobelpristagare som han är verkar det ändå på något sätt feltänkt. Man ska inte låna till konsumtion, endast till investeringar. Dessutom skapar investeringar i t ex infrastruktur sysselsättning inom landet, vilket konsumtion endast i ringa omfattning gör eftersom vi importera det mesta av konsumtionsvarorna.

Själv brukar jag påstå att regeln för att uppnå en sund ekonomi i realiteten är ganska enkel. Det gäller att över tid tillse att utgifterna inte är större än intäkterna. Denna enkla regel tycks idag inte ha någon större aktualitet, tvärtom verkar det ha blivit allmängiltigt att låna för att täcka gapet mellan utgifter och intäkter. Detta kan man givetvis göra tillfälligt men inte som idag ofta göra detta löpande. Då är risken stor att skuldfällan slår ihop. Det kan synas märkligt att långivarna ställt upp i så hög grad som de gjort hittills och på så sätt bäddat för den europeiska bankkrisen.

Annonser