Var stund gled lugn; men tätast bereddes friden

när eftermiddagsskenen föllo sneda

på betesdjur, som efter stygn och sveda

i mättnad lägrat sig bland sanka viden.

Där låg jag ofta förr och vände bladen

i Schopenhauer, när en färgad kvällning

hällt silat ljus och spoven hördes vissla.

Mitt i Ting i Sig blev sommarlukt från maden

av mynta; och min Värld som Föreställning

blev vipors flax runt kvigor som idissla.

(Frans G Bengtsson)

—-

Att sitta vid själsliga fångars bord

kan bli den fria tankens ändalykt.

—-

Av erfarenhet kan sägas att Tvivlet är en akt av befrielse!

—-

Lev Sjestov skriver i sin bok om Kirekgaard ”att om etiken inte förmår ge människan åter ett ben eller en arm, är den kraftlös, bara en vålnad eller en fantasiprodukt, en illusion.” Sjestov menar att etiken är oduglig eftersom det endast är Gud som kan ge något tillbaka, som ett ben, en arm. Etiken är sålunda ingenting annat än en fantasiprodukt som motsats till Gud som är den absoluta verkligheten. Sjestov tycks mena att eftersom endast Gud kan göra det som inte etiken förmår så är Gud det enda sanna. Men finns det verkligen något som helst bevis för att någon fått tillbaka ett avhugget ben eller en mistad arm? Om så inte är fallet kan man väl även i denna änden börja att tala om en fantasiprodukt? Eller?

—-

Lidandet kan aldrig förklaras, det blir då genast ett försvar och lidandet kan aldrig försvaras. Många tror på något som tillskrivs förmåga att kunna förhindra lidandet. Men detta något gör inget för att förhindra lidandet. Om någon som har makt att förhindra eller undanröja lidandet men undviker att göra detta, framträder en figur som aldrig kan försvaras. Gör man så försvarar man lidandet.

Ska man fästa någon tilltro till Gamla Testamentets bilder av Gud, så måste man nog konstatera att den guden är en mästare i underlåtenhetssynder. Gång på gång har han tillfälle att förhindra lidande, men han underlåter att göra det.

—-

Det är ren illusion att tro att ett yttrande som lever vidare århundrade efter århundrade, från generation till generation, inte kan vara helt felaktigt. (Pierre Bayle)

Antiken och den allmänna acceptansen av ett yttrande är ingen garanti för dess sanning. (Pierre Bayle)

Fantasi och fiktion utgör mer än tre fjärdedelar av vårt verkliga liv. (Simone Weil)

Annonser