Fel ensamhet försurar själen,

rätt ensamhet smörjer den.

Hur sköra vi är, mellan de få

goda stunderna.

(Jane Hirshfield)

—-

Det är verkligen svårt att vara ensam särskilt länge i en värld av ord. Även om du inte har vänner någonstans, har du fortfarande språket, och det kommer att hitta dig och svepa sina små stavelser omkring dig och plötsligt kommer det att finnas en berättelse att leva i. (Naomi Shihab Nye)

—-

Så, nu ska jag tala varje kväll. För mig själv. Till månen…jag talar för mig själv och tittar på de mörka träden, så välsignat neutrala. Så mycket enklare än mot människor, då man behöver se glad ut, vara osårbar, smart. Utan någon mask går jag och talar med månen, till en neutral opersonlig kraft som inte hör utan endast accepterar min varelse. (Sylvia Plath)

—-

Universiteten i hela Europa genomgår en kraftig och snabb förändringsprocess på flera plan och de präglas numera av byråkratisering, politisering och kommersialisering. Dessutom har den ”moderna” pedagogiken lett till att studenterna kommer till universitetet med mindre förkunskaper än tidigare. I så olika länder som Sverige och Spanien är erfarenheterna förvånansvärt lika även om det finns gradskillnader.( Inger Enkvist i DN)

—-

Under utbildningens historia i västvärlden har det aldrig tidigare förekommit en sådan brist på intresse för språket självt som medel för kunskap och tänkande. På bara någon generation har ett mentalitetsskifte ägt rum, som innebär att intellektuellt liv nedvärderas. (Jordi Llovet)

—-

Vi lever i en linjär tid – vi har inget annat val – men kurvan för vårt minne är aldrig en rak linje. Händelser som varade en timme kan hemsöka oss under flera år. Medan år av våra liv kan glömmas bort, försvinna. (Jeanette Winterson)

Vi är i konkurs ekonomiskt eftersom vi är i moraliskt bankrutta. (D:o)

—-

Hur kommer det sig att i det moderna samhället med alla arbetsbesparande tekniska prylar, tycks finnas allt mindre av verkligt fri tid? Under vår ”lediga” tid stressas det mer än någonsin och vårt lönearbete kräver allt mer av oss. Någon förkortning av den arbetade tiden är det inte tal om, tvärtom talar politikerna om nödvändigheten av att jobba mer och längre, helst till fyllda 75. Under tiden hålls stora delar av ungdomarna utanför arbetsmarknaden. Det är något som är fundamentalt fel i dagens samhälle, men sällan ser man någon seriös debatt om detta.

—-

Om Romney olyckligtvis skulle bli USA:s nästa president, vill han satsa mer på försvaret och dessutom vill han hålla kvar amerikanska soldater i Afghanistan även efter 2014. Hur detta ska kunna ske samtidigt som han lovar att sänka skatterna för höginkomsttagarna kan bli en hård nöt att knäcka.

—-

En god målsättning: att lära sig leva genom att acceptera osäkerheten i stället för att begrava den i kodifierade dogmer.

—-

Sverige besöks i dagarna av två världsartister, Madonna och Rihanna. Betecknande för många av dagens musikartister är att de är drogromantiker. Madonna och Rihanna utgör dessvärre därvidlag inga undantag.

 

Annonser