Tiden som i levande brottstycken skiljer

den jag var

från den jag blir

Allt är en dörr

det räcker med en tankes lätta tryck

för att livet skall stå på vid gavel.

(Octavio Paz)

—-

Om tanken skriver Vilhelm Ekelund: En tanke är alltid en outtömlighet. Det finns inga nya tankar. Originalitet består i att uppdaga och visa vad den mänskliga tanken innebär.

—-

Islam är den religion som obegripligt nog kommit att omfamnas av vänstern. På senare tid har omfamningen även kommit att innefatta islamismen. Lars Åberg skriver om detta i G-P:”I ett globalt perspektiv är islamismen en av de verkligt inflytelserika högerextrema idéströmningarna och att analysera och motarbeta dess spridning borde vara en självklarhet, åtminstone för alla med hjärtat till vänster. Därför blir det märkligt när så många med vänstersympatier tvärtom försvarar, eller urskuldar, en ideologi som har strukturell diskriminering och orubblig könsmaktsordning på sitt program.”

—-

Svensk media orkar sällan debattera mer än ett ämne åt gången. Just nu pågår en något yrvaken debatt om den ökande barnfattigdomen. Någon närmare analys över vad som ytterst ligger bakom den ökande barnfattigdomen förmår man inte prestera. Gräver man lite så uppdagas strax att cirka 80 procent av de barn som betraktas som fattiga är barn med invandrarbakgrund. Barn vars fattiga föräldrar har låg eller ingen utbildning och oftast bristfälliga eller inga kunskaper i svenska språket. Dessa föräldrar är helt bidragsberoende och följaktligen därför att betrakta som fattiga. Då antalet av denna kategori invandrare kraftigt ökat under de senaste åren, så har som en följd av detta också barnfattigdomen ökat. Att detta ska vara så svårt! Politiker i allmänhet är säkert medvetna om hur det förhåller sig, kan man i varje fall hoppas. Men ofta föredrar politikerna att prata omkring problemet i stället för att tala om det. Ofta sägs det att problemet kommer att lösas då dessa invandrare kan slussas in på arbetsmarknaden. Dock inses sällan att just detta är problemet; hur få in denna kategorin på arbetsmarknaden. Som det ser ut i dag kan detta närmast betecknas som hopplöst. Inte ens våra egna ofta välutbildade ungdomar har i dag någon större chans att få något jobb.

Ska barnfattigdomen minskas krävs det rejäla höjningar av försörjningsstödet till barnfamiljerna. Detta är dock av olika skäl inte möjligt utan att kraftiga skattehöjningar genomföres. Någon politisk majoritet för sådan skattehöjningar finns knappast i dag. Inte heller synes det möjligt att på något sätt begränsa invandringen av outbildade. Här har vi något som liknar ett moment 22 när det gäller barnfattigdomen.

—-

Folkpartiet menar att det är inte fråga om överstatlighet när nu EU går mot en komplett centralstyrning. Det är i stället solidaritet!

En solidaritet som kan bestå i att vi bidrar till Frankrikes sänkning av pensionsåldern samtidigt som vi tvingas höja vår egna.

Annonser