Boksyntheten

Om den lärde professorn i litteraturhistoria

med okuvlig idoghet läser en bok om dagen

söndag och vardag i nittio år, då har han läst in

vid pass tjugofemtusenfemhundrafemtio volymer.

Men trettitusen tavlor med kilskrift på

finns enbart i British Museum, och hundradetusen

band ägde Linköpings läroverk när seklet var ungt.

Så kan det bevisas med enkel arimetik

att det mesta som människor vet måste tydligen vara

hörsägen, handboksupplysningar, andrahandskunskap.

Och till råga på allt har kineserna skrivit en del.

(Alf Henrikson i DN 28/7 1964)

—-

Vet att du alltid befinner dig på arenan. Därmed är all ”tomhet” förjagad ur tillvaron.

(Vilhelm Ekelund)

—-

”Alla som är raka, som har heder, som är ömsinta, de har blivit utrotade allihop”, skriver den franska författaren Virginie Despentes i sin senaste roman ”Akopalyps baby”. Är detta sant, är det verkligen så? Enligt denna framtidsdystopi så måste tydligen de unga tjejerna utvecklas till Lisbeth Salander-kopior, om de ska ha en chans att överleva. Boken får väl ses som en satir över en urspårad samtid. Man kan bli dyster för mindre. Var finns de goda krafterna i dagens samhälle? Kapitalägarna har gripits av en kollektiv girighetsfarsot som upptar hela deras värld. Politikerna verkar mest intresserade av att tillskansa sig personliga ekonomiska fördelar och den vanliga samhällsmedborgaren försöker döva sin tomhetskänsla genom att hänge sig åt konsumism.

—-

I dag är kultur lika med vad som helst, t ex tv-spel, skateboard, streetpainting mm. Förr var det t ex att läsa Kafka medan man drack vin och lyssnade på en cellokonsert som hördes i bakgrunden.

—-

Det mest karaktäristiska för vår tid är den utbredda bristen på framtidstro. Allt färre tror att Marknaden ska kunna lösa våra problem. Den eviga tillväxten är på väg att nå vägs ände.

—-

Karen Armstrong: Kristendomen är ett känslomässigt ställningstagande, inte ett intellektuellt.

Annonser