Invid varann

Att älska allt;

det första skamsna lilla

nässelblad,

och vårvägs träck,

befriad dyngas dova doft,

och svunnen drivas härskna bottenbråte.

Att lära sig anamma allt

som rent och skönt,

och se

hur tätt invid varann vi alla bor

inunder samma modersvinge.

(Elmer Diktonius)

—-

Jag tror inte att filosofin bara är en sak, jag tror generellt att det handlar om att vara kritisk och reflekterande över saker som de flesta tar för givet.( Allen Buchanan)

—-

Filosofi är till 99 procent kritisk eftertanke om någonting du är intresserad av. (Richard Bradley)

—-

Filosofi är att tänka på de djupa och viktigaste frågorna och försöka föra analytisk klarhet både när det gäller frågorna och svaren. (Marilyn Adams)

—-

Filosofi är framgångsrik kärlek till tänkandet. (John Armstrong)

—-

Edward Gibbon, engelsk historieskrivare, född den 27 april 1737, idrottade föga. Han var så rund, berättas det, att när han skulle fria till en ung dam och, som tiden krävde, gick ner på knä, kunde han inte komma upp igen utan måste hjälpas av två personer. Han förblev ogift men slutförde beskrivningen, i tre stora delar, av romarrikets nedgång och fall, som blivit klassisk och skolbildande och dessutom är mycket underhållande.

Fredrik I av Sverige, född den 28 april 1676, hade som hessisk prins varit officer och krigare, men krigen tog slut, han gifte sig med Karl XII:s syster Ulrika Eleonora och blev kung i Sverige. Där ville man inte heller ha flera krig, han hade det därför tråkigt, ty han öppnade aldrig en bok, istället åt han gott och ägnade sig, med vänlig hjälp av bland andra amiralen Carl Tersmeden (född den 23 april 1715) åt en annan sport: flickjakt.

(Ur ”Årsringar” av Olle Hammarlund)

—-

Inte förrän på 1910-talet upptäcktes narcissflugan för första gången i Sverige. Upptäckten, som skedde utanför Helsingborg, gjordes av en då ännu okänd folkskollärare vid namn Oscar Ringdahl. Han gjorde sitt fynd känt för världen genom en kort notis i Entomologisk Tidskrift, det var 1911. Han var då 26 år gammal. Resten är historia, för kännarna. Oscar Ringdahl blev en stor man, något av en legend, Flug-Ringdahl kallad.

I veckotidningen Idun av år 1944 fanns ett reportage om nämnde Ringdahl. Bl a skrev man så här: Som yngling började Oscar Ringdahl att samla skalbaggar och fjärilar och gjorde det så energiskt att han en gång då han kröp efter en vacker skalbagge dök fram under en bänk där ett älskande par satt och kysstes. Men snart tyckte han flugor var var roligare än andra insekter, kanske därför att det fanns så litet skrivet om dem. Han hade bara en bok från 1866 om Finlands natur och folk i vilken det stod något om flugor. Sedan läste han ett arbete på latin av Zetterstedt. Med dessa ålderdomliga böcker i bagaget begav han sig ut på en flugjakt som skulle vara hela livet. Även hans fru Anna förkommer i reportaget; en uppenbarligen förstående kvinna. ”Oscar blir så pigg om vårarna när flugorna börjar surrar. Då glömmer han vinterns alla små krämpor, säger fru Ringdahl, och hennes make skrattar.”

(Ur ”Flugfällan” av Fredrik Sjöberg)

 

Annonser