I dig själv ligger hela världen,

och om du kan se och lära dig,

då finns dörren där och nyckeln är i din hand.

Ingen människa på jorden

kan ge dig vare sig nyckeln eller dörren

som ska öppnas, utom du själv.

(J Krishnamurti)

—-

Det finns omkring 60 miljader planeter som liknar jorden bara i vår egen galax. Det finns ett hundratal som liknar jorden bara i vår egna absoluta närhet – 30 ljusår från vår egen sol. (Ref den internationella forskargruppen HARPS)

—-

Endast filosofiskt kan universum förstås, hävdar en del. Men sanningen är väl att universum ännu är till större delen obegripligt, men vetenskapen gör ständigt, visserligen små men dock framsteg, i sin strävan efter att bygga ut kunskapen om universum. Vetenskapen är inte kunskap, den är ett verktyg och en process för att få kunskap. Bara för att vetenskapen ännu inte har svaren på allt, får vi inte genom tankeslapphet hänge oss åt filosofiska och metafysiska förklaringar.

Vetenskapen bör ha företräde framför en tro som trotsar vetenskaplig kunskap. Tro kan aldrig jämställas med kunskap baserad på objektiva bevis.

—-

Den tyske författaren Ingo Schulze skriver om hur vansinnet serveras som självklarheter:

Jag har inte skrivit en enda artikel de senaste åren för jag vet inte längre vad jag ska skriva. Allt är så uppenbart: avskaffandet av demokratin, den tilltagande sociala och ekonomiska uppdelningen i rika och fattiga, socialstatens förfall, privatiseringen och därmed förvandlingen av alla livets områden till marknad (utbildningen, sjukvården, kollektivtrafiken), blindheten för högerextremismen, medierna där man pratar oavbrutet för att slippa tala om de verkliga problemen, den öppna och dolda censuren (ibland som ett rakt nej, ibland under förevändningarna ”tittarsiffror” och ”format”) och, och, och… De intellektuella tiger. Från universiteten hörs ingenting, här och där flammar något upp, sen sänker sig mörkret igen. Jag kan bara upprepa truismen: vinsterna privatiseras, förlusterna socialiseras. Och jag önskar att jag kunde nämna exempel på motsatsen. Strax före jul var jag med på ett arrangemang i Berlin med rubriken: Angreppet mot demokratin. Jag tackade ja till att vara med för jag ville göra något åt min känsla av isolering. När man dag efter dag får vansinnet serverat som självklarheter är det bara en tidsfråga innan man uppfattar sig själv som sjuk och abnorm.

Pengarna som den ene får, fattas för den andre. Pengarna som därigenom hopas hos de förmögna har inte, om man får tro statistiken, gått till investeringar utan till lukrativa affärer på finansmarknaden. I motsvarande grad avskaffas välfärdsprogram överallt i Europa för att bli räddningspaket åt banker som spekulerat bort sig.

Demokrati skulle innebära att politiken genom skatter, lagar och kontroll grep in i de bestående ekonomiska strukturerna och tvingade aktörerna på marknaderna, framför allt på finansmarknaderna, in på en väg som är förenlig med det allmänna intresset. Det handlar om de enkla frågorna:Vem har nytta av det? Vem tjänar på det? Är det bra för det gemensamma?” Till sist skulle frågan lyda: Vilket samhälle vill vi ha? Det är vad jag menar med demokrati.

—-

Tro inte att det ni läst är en recension. Så pretentiös är jag inte längre. Det är alltjämt de sjunkande skepp som kallas dagstidningar som ägnar sig åt sådant. Med sina staber försöker de varje dag skriva oss den godtagbar sanningen på näsan. (Thomas Nydahl)

—-

Näringslära

När fantasin ätit sig mätt på fantasier

växer hungern efter verkligt.

Nu smakar stenhårt bröd igen.

Nu duger nästan stenar.

(Werner Aspenström)

Annonser