I upphöjd klarhet invänta ditt snara slut!

Vad är ett liv? Sömn, korta dagar…

När du tänker, se till

Att du inte tänker för mycket över alltför många ting!

För sjöfararen är det mörka havet en upplyst färdväg.

Välj du i livets kaotiska ensamhet

Dig själv till hamn.

(Du känner ingen annan)

(Ricardo Reis, tolkning Tobias Berggren)

—-

De republikanska presidentkandidaterna i USA inger knappast något förtroende. Deras uttalanden borde vålla huvudbry bland normalt tänkande människor.

Rick Santorum ser högre utbildning som en fara; den kan medföra förlust av tron. De som har högre utbildning har större tendens till att ifrågasätta sin religiösa tro. Enligt Santorum är den blinda tron en dygd och bristen på tro en mental defekt. Med sitt religiösa barnasinne försöker Rick Santorum förstå universum och den mänskliga naturen. Han är övertygad om att jorden skapades med en så stor och komplex skala att det är omöjligt för människan att påverka detta skeende. Med andra ord kan vi göra vad som helst utan att jorden utsätts för allvarliga konsekvenser. Givetvis är Santorum  också klimatskeptiker. ”Det har hänt att jag har haft fel, men jag tvivlar aldrig”. Santorums valspråk skulle mycket väl kunna bli ”Tillbaka till medeltiden!”

Mitt Romney är fundamentalistisk mormon och har därmed en rad märkliga uppfattningar. Mormonernas tro är ju ännu märkligare och verklighetsfrämmande än den kristna.

Både Romney och Santorum är bokstavstroende fundamentalister, så om det vill sig illa, snart kan en av dem vara USA:s nästa president. En president som vänder sig till vidskepligheter i stället för att acceptera vetenskapliga och historiska fakta.

Att en politiker eller någon annan offentlig person i dagens USA skulle uttala sig som en bekännande ateist eller agnostiker vore otänkbart. En ateist har här samma status som en våldtäktsman.

—-

Det religionerna fruktar mest är bristen på tro, inte andras tro. Av den anledningen visar de olika religionerna upp en enad front mot sekularism och ateism.

Påven har utfärdat ett brev till alla muslimer där han uppmanar till en gemensam kamp mot de stora utmaningar som materialism och sekularisering innebär för religionerna ”Enade vi vinna, söndrade vi falla”.

—-

Sann frihet är friheten från all känslomässig identifikation med en nation, en ras, en religiös tro, en ideologi – frihet från fastklängande vid ett jag med dess ständiga bekymmer om sig själv.

Annonser