Tid

Om jag fick bestämma

skulle dagstidningen

bara komma ut varannan dag

och den kärlek man enligt talesättet

bara upplever en gång i livet

skulle finnas där

i varje ögonblick

för att töja ut maskorna

i den skenande tidens nät.

(Andreas Björsten)

—-

Poeten Aase berg gillar inte Tomas Tranströmer, som hon anser vara ”auktoritär” och oschysst mot läsaren. Nej, modern poesi ska vara fri från metaforer, anser Berg.

Enligt mitt sätt att se (och läsa) så är den moderna poesin behäftad med  egenheten att den mestadels är oläslig.

—-

Knut Vonnegut: Jag tror att vi är några fruktansvärda djur. Och jag tror att vår planets immunförsvar försöker att bli av med oss.

—-

Bodil Malmsten skriver att hon varit i många länder, men ingenstans har hon upplevt något liknande som den svenska melodifestivalsmasspsykosen.

Vad säger detta om Sverige?

—-

Lars Gustafsson (76): Det mesta som skrivs om åldrandet är larvigt. Det går ut på att det inte är så farligt. Men det är det ju. Det slutar med döden. Det är livsfarligt. Tiden är, precis som hos Einstein, elastisk. Man kan hinna förvånande mycket eller förvånande lite under en normal livstid. Frukta inte döden, frukta vården!

Triumfen består inte bara i att man har överlevt, att man ha besegrat en hel del hinder på sin väg och övervintrat ett antal kriser av personlig och opersonlig sort. Triumfen består ännu mer i detta att sitta inne med facit. Vårt eget facit kommer vi dock aldrig att få läsa.

Det råder inget tvivel om att det finns ett element av angenäm avskildhet från världen hos den åldrande personligheten En kontemplativ ro. Naturligtvis finns det en allvarlig risk att denna pensionärsro övergår i cynisk liknöjdhet. Risken för ett slags moralisk lokalbedövning finns där.

—-

I tveksamma fall gäller verkligheten. Som Hans Magnus Enzensberger så väl uttrycker det. Beckett i sin tur menade att i det obestämda ligger det hoppfulla och det som gör att människan förblir människa.

—-

Enligt en enkät i Paris Reviews skriver de flesta författare för hand, men skriver rent på skrivmaskin eller dator. Det går långsamt, men hjärnan tycks arbeta annorlunda då, mer kreativt. Konsten att skriva är annars konsten att stryka.

—-

USA:s nästa president kan heta Rick Santorum. Ytterligare en religiös fundamentalist och som inte är främmande för att starta nya krig.

—-

Det oförklarade är drivkraften. Det förklarade är avslutat, ointressant.

Bara för att tro att något är sant, innebär inte att det är sant.

Blir någon provocerad av att höra sanningen så är det något fel på honom eller hans ideologi.

Annonser