Att veta: här, just här står solen still

och tätnar långsamt till ett heligt spjut

av visshet: icke utom, icke ut.

Men här, just här är det som livet vill

om jag ej flyr.

(Solveig von Schoultz)

—-

Bättre att leva livet långsamt och uppmärksamt, än snabbt och blint.

—-

Stillheten är tillgänglig överallt när som helst bara vi ger oss tid till att söka den. Ofta är det prioritet som behövs – att prioritera bort allt det onödiga. Är det kapitalismen med dess följeslagare konsumismen och alla dessa måsten som hindrar oss att söka stillheten? Vi borde rulla ut den röda mattan framför Stillhetens dörr.

Vi lever i en tid av distraktioner. Kanske rent av lever vi i den mest distraherande av tidsåldrar. Så distraherande att den blivit ett allvarligt hot mot vår förmåga till uppmärksamhet, att vara koncentrerade, vårt medvetandes kanske mest väsentliga förmåga.

—-

Poeten Adonis säger i en intervju:”Om det funnes en Gud borde Jerusalem vara den vackraste och trevligaste staden i världen. I stället är det den mest omänskliga staden i världen. Man blir inte protestant, katolik, sunni eller shia från födseln. Det är något man tillägnar sig under livets gång. Jag vägrade dock att prenumerera på detta och valde det sekulära och gick med i det syriska sociala nationalistiska partiet”. Adonis är skeptisk till ”den arabiska våren”, ”man kan inte ha en revolution för att gå tillbaka till det förflutna. Själv vill jag inte kämpa mot en despotism till förmån för någon annan. Om vi inte separerar religionen från staten och befriar kvinnorna från sharia, får vi bara fler despoter. Militärdiktaturer styr ditt sinne, men den religiösa diktaturen kontrollerar både ditt sinne och din kropp. Demokratiskt valda islamister är inte på något sätt bättre än de som tillägnat sig makten på odemokratiskt sätt. Ett folk som inte längre skapar blir konsumenter av produkter som andra skapat”.

—-

En bloggare i Egypten har dömts till tre års fängelse för att ha ”förolämpat” Koranen.

I Libyen har det nationella övergångsrådet deklarerat att landets nya konstitution ska bygga på sharialagstiftningen.

I Tunisien har islamisterna tagit ledningen i det nya styret, vilket betecknas som förödande för bl a de kvinnor som lever med en sekulär livsstil.

Den ”arabiska våren” har hittills inneburit ett radikalt bakslag för sekularismen och dessvärre en framgång för de antisemitiska krafterna.

Beträffande Syrien så misstänker nu den amerikanska underrättelsetjänsten (McClatchy News) att Al Qaida blivit allt aktivare i Syrien. Detta är givetvis ytterligare ett problem för USA och EU då man indirekt kommer att stödja den svurne fienden Al Qaida. Av någon anledning är svenska medier besvärande tysta om detta.

—-

Frågan hur jag skulle agera i en diktatur besvaras av min anpasslighet i dag. Så länge vi orienterar efter värmekällorna och undviker det som riskerar att frysa ut oss är vi färgade av diktaturens mentalitet, anpassligheten. (Lena Andersson)

—-

Den största uppfinningen av alla är nog skriftspråket. Det är inte bara en av civilisationens grundvalar, den har lagt grunden för de flesta intellektuella prestationer. Skriften har fångat nyanserna av det mänskliga tänkandet. Filosofer, poeter och författare har kunnat uttrycka sina idéer i förhållande till tidigare tänkare, argumenterat och vidareutvecklat dem. Voltaire skrev 1764: Att skriva är att måla med rösten.

Annonser