En dag stängdes dörren till mitt rum

och ödet sa mig: var stilla.

Det var då jag upptäckte tiden.

Den hade legat gömd under ett lock

av händelser och brådskande beslut.

Det var då jag lyfte på locket.

Så märkligt! Där låg ju tiden

helt obegagnad, helt sig själv

slät och frisk, som i vila.

Jag så på tiden med vördnad.

Jag såg mig ny, jag sjönk i

en underbar händelselöshet

tillsammans med tiden

lyssnade till att jag lever:

ett knappt förnimbart sorl.

(Solveig von Schoultz)

—-

När du håller en nyinköpt bok i din hand, skapa då samma äganderätt till den precis som du gör med kläder och möbler när du köpt dem. Full äganderätt till din bok kommer först när du har gjort den till en del av dig själv. Det bästa sättet att göra den till en del av dig är genom att skriva i den. Understrykningar och marginalanteckningar är viktiga detaljer. Läsning är en aktiv verksamhet som bör utveckla en dialog mellan läsaren och författaren och som väcker tankar. Notera dina tankar i boken, det hjälper dig att upprätta och stödja den inre dialogen,

—-

Det mest häpnadsväckande av människans olika redskap är utan tvivel boken. Alla övriga är förlängning av hennes kropp. Mikroskopet och teleskopet är förlängning av synen, telefonen är röstens förlängning, vidare har vi plogen och svärdet, förlängningar av armen. Men boken är något annat: boken är en förlängning av minnet och fantasin. (Ulf Hallberg)

—-

De äldsta texterna som finns bevarade är de sumeriska texterna om gudinnan Inanna. Texterna kan dateras från perioden 3000-2000 f.Kr. Dessa texter utgör magnifik dikt, samtidigt som de utgör ett religiöst skriftverk, som har haft starka influenser på andra senare religiösa urkunder i området, som exempelvis Bibeln. Det kan kanske kännas utmanade för dem som vill ha en exklusiv, dogmatisk trosuppfattning att inse att vi i våra religiösa föreställningar befinner oss i en gammal gemensam tradition vars grunder finns långt tidigare än Bibelns tradition.

—-

Adam Shatz skriver i LRB:”Den Egyptiska revolutionen har kapats av en kontrarevolution ledd av generalerna och islamisterna, vars syfte är att förhindra ett äkta civilt styre. De västerländska observatörernas dröm om ett liberalt Egypten, där alla de friheter som väst omhuldar skulle födas, ser ut att stanna vid en dröm.”

—-

Demokrati är bra, men den begränsas av Guds lagar, säger salafistledaren Yasser Burhami i Egypten. Faran för att Egypten ska bli en teokrati är överhängande.

—-

Det tycks vara en utbredd uppfattning att ju större och mer världsomfattande en religion är desto sannare är den. Men omfattningen och utbredningen av en religion har inget med denna religions sanningskriterium att göra.

Man kan inte kräva respekt för sin religion, det är något som måste förtjänas.

—-

För den ”arabiska våren” hyllas internet av svenska politiker och svensk media. När det gäller internets frihet i Sverige ser samma potentater på denna med stor misstänksamhet.

Annonser