Den här kvinnan köper och köper saker

för att kasta i gapet på tomrummen

som smyger bakom henne

Herr X vågar inte lämna sin våning

Ett mörkt staket av mångtydiga människor

står mellan honom

och den ständigt bortrullande horisonten

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta,

som bara hittas av den som gått vilse.

(Tomas Tranströmer)

—-

Ur Nordisk Familjebok 1887: Med kristliga ting vill tomtegubben ej hafva något att skaffa och kan ej uttala Kristi namn. Liksom necken räknas han till den fallna skara, som ej kan ernå någon salighet.

—-

Emerson menade att vi öder bort oss med ombytlighet, i ivern att missa något.

—-

Upplevelser har blivit en konsumtionsvara som köps för pengar. Döda själar går omkring, klädda i vanliga människokläder, och kan inte släppa det jordiska livet därför att det är så mycket som de inte har hunnit köpa medan de levde.

—-

Om du plågas av yttre ting är det inte de som stör dig utan din egen attityd till dem. Och det står i din makt att radera ut den attityden.

Och bortom myterna och maskerna finns själen som är ensam.

(Ulf Hallberg)

—-

Det allmänna rättsmedvetandet är det viktigaste, menade Hannah Arendt.

—-

Den kommunala skolan i Rinkeby ska stängas. Anledningen är främst att kommunen tillåtit så många muslimska friskolor att underlaget för den kommunala skolan försvunnit.

—-

Italien leds nu av en regering som helt saknar politiker! Den ej folkvalde premiärministern Mario Monte säger att denna regering kan genomföra alla de tuffa besparingsåtgärder som krävs för att få Italien på fötter igen. ”Vi har stort manöverutrymme då vi inte behöver snegla på risken att inte bli återvalda”. Med andra ord, Italien har kastat demokratin överbord och infört något som är skrämmande likt fascism. Men hur länge tänker det italienska folket tiga still?

—-

Även om jag inte delar Jonas Sjöstedts politiska hemvist, måste erkännas att Sjöstedt är en av riksdagens mest och bäst pålästa politiker när det gäller ekonomiska frågor. Dessutom besitter han egenskapen att på ett begripligt sätt kunna torgföra sina uppfattningar.

—-

Mycket talar för att det vi idag ser i Europa är begynnelsen till ett Europas Förenta Stater. Är detta bra eller dåligt? För Sverige kan det betyda att en harmonisering av skatteuttaget medför att samhällets resurser blir mindre än dagens och att vårt självbestämmande kommer att bli allt mer kringskuret.

—-

Av de första resultaten från de egyptiska valet kan utläsas att det blivit en framgång för två islamistiska partier. Däremot har det blivit ett bakslag för de sekulära demokraterna, som stod bakom demonstrationerna som tvingade Mubarak att avgå, och som varit i fokus för den ”arabiska våren”. Tron på att det lättvindigt efter ”revolutionen” skulle gå att införa demokrati av västerländskt snitt har fått sig en allvarlig knäck.

—-

Rubrik i Dagens Industri:”Ökat sparande bromsar ekonomin”. Så långt har det gått att sparande numera ses som något negativt medan skuldsättning ses som något positivt. Ständigt ökande tillväxt och konsumtion verkar vara förutsättningen för det nuvarande samhällets fortbestånd. Få av våra politiker tycks ha insett att detta är en återvändsgränd.Den nuvarande skuldkrisen borde vara en väckarklocka för alla som trott på den eviga tillväxtens paradis.

Annonser