Flickan och spindeln

Faderns sätt att vika ihop tidningen

avslöjar hans oro för världsläget.

Med slamret i diskhon försöker modern tysta

sina egna tankar.

Vem tar sig an flickan

som inte kan sova?

En spindel tar sig an flickan

som inte kan sova,

sänker sig ned och gungar som en pendel

framför henne – tills hon vaggar

sitt ensliga huvud i samma takt,

in i den lilla, den vänliga döden.

(Werner Aspenström)

—-

Det kan verkligen vara både tröstande och stärkande att läsa poesi – just därför att dikten kräver att vi mobiliserar vår uppmärksamhet och våra erfarenheter till en grad som inte medger vare sig någon lättköpt sentimental tröst eller några ytliga uppbyggelser – eller hälsoeffekter. I detta liknar poesin musiken, men också arkitekturen.(Ulf Eriksson)

Nu går vi in i det djupare mörker som är läslampans bästa miljö. (D:o)

—-

Woody Allen skriver alla sina manus på en sextiotvå(!) år gammal skrivmaskin. Han säger att han inte avser att anskaffa något modernare skrivverktyg, utan menar att den snart antika skrivmaskinen duger även i fortsättningen.

Här i Sverige har vi ju Jan Guillou som envisas med att knacka fram sina alster på en gammal Halda.

—-

Håkan Juholt marknadsför sig som en Åsa-Nisse. Jag måste säga att som socialdemokrat är jag oerhört besviken. (Liza Marklund i SR ”Studio 1”)

Socialdemokraternas största problem är nog alla de dolda maktstrukturer som finns inom toppskiktet. Där härskar valspråket ”Släpp ingen jävel över bron!” Sossarna har en groteskt stor organisation där inaveln frodats ända sedan Erlanders dagar. Denna koloss varken vill eller förmår att anpassa sig till dagens situation, där partikassan sinar på grund av att partibidragen från skattebetalarna sjunkit ihop i takt med att väljarna flytt och LO:s kassa sinat.

—-

Det är kanske inte så många som känner till att det förekom ett samarbete mellan Salvador Dali och Walt Disney under 40-talet. Bl a gjorde man en film tillsammans. Projektet förblev länge en hemlighet och först 1999 blev denna filmpärla återupptäckt och blev 2003 nominerad till en Oscar för den bästa animerade kortfilmen. Filmen finns idag på You Tube med originaltiteln ”Destino”.

—-

Bodil Malmsten, som ju bott ett antal år i Frankrike, undrar varför svenskarna är så fega och eftergivna. På gator och torg kan man höra folkmissnöjet bubbla, men mycket mer än så blir det aldrig.

—-

Om man inte kan läsa en bok om och om igen, finns det ingen anledning att läsa den alls. menade Oscar Wilde. Liknande uppfattning framförde på sin tid både Emerson och Ekelund.

När det gäller dagens framvällande bokflod, med stereotypa deckare som dominerande inslag, finns det enligt min mening ytterst få böcker som är värda att läsa. Tur då att man i sin bokhylla har ett antal utvalda böcker som tål att läsas åter och åter och inte sällan med stigande behållning.

—-

Den energi nyfikenheten ger är lika användbar för en tänkare som kroppens energi är för en dansare. Tankar skapar frågor som leder till svar, som därigenom lär ut den dans som består i att fråga och upptäcka, söka och finna, träffa på och sedan gå in i.

—-

Vad du säger om de tre personerna i gudomen gillar jag fullkomligt. Till den mening, som våra ortodoxer ha därom, finnes ej heller något spår i bibeln. Om tillfyllestgörelsen gäller detsamma, sålunda nämligen som det teologiska systemet framställer den. Det är ju i sig själv en slaktaridé, hädisk både mot Gud och förnuft. I allmänhet kan jag inte fatta försoningen annorlunda än som ett fortgående faktum i människohjärtat. Såsom isolerat, historiskt faktum, fulländat i ett ögonblick och utan någon symbolisk betydelse, må den gärna för mig vara ett mysterium, således ej kunna begripas. Olyckan är endast den, att hon ej heller kan tros. (Esaias Tegnér i brev till Samuel Ödman den 21 jan 1821)

Annonser