November

Mörkret sakta sig sänker

över min trädgård. Snart endast svarta

konturer synliga: enen som ensam

vaktar i snön, och den ogenomträngliga häcken.

Natten tätnar omkring mitt liv, det förgångna.

Endast längtan till Dig lyser med flämtande låga.

(Ragnar Thoursie)

—-

För att återvända till Gyllensten och tidsproblematiken här ytterligare några klipp:

Både tidens flykt och tidens tomhet framkallar tidsfördrivet, den reaktion på tiden som mindre syftar till flykt ur tiden än till försök att få tiden att gå. I stället för att låta tiden ha sin gång – innehåller tidsfördrivet ett aktivt moment: här gäller det att få, att förmå tiden att gå.

Medvetandet är begynnande åldrande och sökande efter förflutna ting. Denna insikt väcker många frågor till liv. Vad har människan med sig in i den annalkande ålderdomen? Ett stycke sammanhängande livshistoria eller endast disparata fragment?

Mot kroppslighet och sinnlighet sätts berättandet, denna superba minneskonst, kan utövas tack vare själen, som i kraft av sin memoria kan genomfara tidsrymderna, avhålla sig från att ryckas med av nuets begärelser och intaga den vises upphöjda ståndpunkt. Att vilja det förflutna och att göra sig till herre över tiden är mot denna bakgrund ett avståndstagande från stundens känslorus och kroppens lockelser.

Endast genom att inte engagera sig, kan människan bevara sin frihet. Medlidande är bara ett sätt att lägga avstånd mellan en själv och andra, att dra sig ur riskerna för egen del. Själva ordet medlidande innebär ju att den som känner medlidandet inte är densamma som lider. Att känna medlidande är att avskilja sig och bli en åskådare, som följer med så långt han vill eller kan och inte så långt han måste.

Ingen annan människa, ingen herreman, om han så kallar sig gudason eller gud, kan återskapa en annans öde inom sig själv och lyfta det på sina egna axlar. Alla världens rikedomar och härligheter kan inte utplåna sådant som en gång skett, inget himmelskt paradis kan vända det som en gång var ont och fruktansvärt till gott och värdefullt.

—-

Världens och Europas ekonomi står idag i centrum för all uppmärksamhet. Politikerna vänder och stöper problemen men verkar i realiteten rådlösa och famlande som i ett mörker. Sanningen är dock att ekonomi egentligen är en enkel vetenskap. Det gäller först och främst att leva upp till den enkla grundregeln – man kan aldrig över tid leva över sina tillgångar. Det gäller för såväl nationer, företag och hushåll.

—-

Apropå den flyende tiden så menade Proust att konstverket är det enda sättet att fånga den flyende tiden.

—-

Poesin är det enda sättet att återge det outsägliga.

—-

Det den enskilde glömmer finns på biblioteket. Biblioteket är huvudet på jordens kropp. (Bodil Malmsten)

—-

Det finns en mängd religioner och trosriktningar och alla kan av naturliga skäl inte ha rätt. Dock är det inget som hindrar att alla kan ha fel.

—-

Sanningen är fullkomligt oberoende av huruvida människor tycker om den eller ej.

Det var inte ormen som lurade människan, utan Gud! Detta kom Kirkegaard fram till. Hur många fler har tänkt så långt?

—-

Den energi nyfikenheten ger är lika användbar för en tänkare som kroppens energi är för en dansare. Tankar skapar frågor som leder till svar som därigenom lär ut den dans som består i att fråga och upptäcka, söka och finna, träffa på och sedan gå in i. (Ray Grigg)

 

Annonser