I dimman

Sällsamt i dimman vandra!

Ensam är buske och sten.

Träden ser inte varandra.

Ensam är var och en.

Full av vänner var jorden

så länge min stig var ljus.

Nu är den dimmig vorden,

tystnat har livets brus.

Intet kan den förvilla,

som sig åt mörkret förtror,

mörkret som stort och stilla

kring oss alla bor.

Sällsamt i dimman vandra!

Att leva är ensam bli.

Ingen känner den andra.

Alla gå vi förbi.

(Herman Hesse, tolkning Kerstin Berggren)

—-

Ett avsnitt ur ”Blek låga” av Vladimir Nabokov:

Värmesystemet var en ren fars, beroende som det var av regulatorer i golvet ur vilka en dunkande och stönande källarpannas ljumma utandningar nådde rummen likt en döendes sista matta suckar. Genom att täppa till deras öppningar i övervåningen försökte jag skänka större energi åt regulatorn i vardagsrummet, men dess klimat visade sig obotligt påverkat av att inget annat skilde det från de arktiska regionerna än en simpel ytterdörr utan skymten av tambur – vare sig detta nu berodde på att huset hade byggts på högsommaren av en naiv nybyggare som inte kunnat föreställa sig vilken sorts vinter New Wye hade i beredskap åt honom, eller på att någon gammaldags etikett krävde att en tillfällig besökare vid den öppna dörren redan på tröskeln skulle kunna förvissa sig om att intet olämpligt var på färde i vardagsrummet.

—-

Björn Wimans utmärkta kommentar i tv om Jan Guillous kommentarer om Tranströmers nobelpris:”Guillous negativa och förminskande kommentarer kan man ta lätt på, han är knappast någon auktoritet i detta sammanhanget”

—-

Endast den moral som kommer ur ett djupt inneboende behov av att göra gott, är en god och äkta moral. En moral som grundar sig från hot om bestraffning eller löfte om belöning är en osund, oärlig och infantil moral.

En människa som beter sig acceptabelt på grund av rädsla för bestraffning, som gör gott med en baktanke om belöning, kan knappast anses representera god moral.

—-

Lycka eller frid upplevs när rädslan försvunnit. Religionens drivkraft är rädslan. Är det så att när rädslan kan bemästras blir behovet av religionen mindre?

Det ligger i religionens och kyrkornas intresse att rädslan hos människor kan upprätthållas. I sken av detta kan man nog se vissa frikyrkors nyvaknande intresse för den så kallade helvetesläran.

Annonser