Ännu grönska våra stränder,

men det glöder i var rönn,

ännu snärpa vassens änder,

men det kallnar fort i sjön.

Låt oss innan hösten sliter

lövens tunna prakt itu

smaka av som sybariter

frukten som har mognat nu.

Låt oss fröjdas i den klara

eftersommarn hemmavid –

somrarna som svalor fara,

sländkort är vår nådatid!

(Einar Malm)

—-

Så länge det inte finns några påtagliga bevis för att det skulle existera ett liv bortom detta livet, förbehåller jag mig rätten att uttrycka mitt tvivel.

—-

Om det friska tvivlet skriver Göran Schildt i sin bok ”Tvivlets gåva”:

Genom att följa de som förblev fångar i gudstrons metafysik och min svårighet att acceptera deras ståndpunkter, uppenbarades till fullo min gåva att förmå mig tvivla. Jag framhärdar i att kalla den en gåva, fastän många uppfattar den som ett beklagligt karaktärsfel. Människans värnlöshet inför religionernas diktamen tycks vara ännu större än inför det politiska maktspelet eller ekonomins diktamen. Vi har därför all orsak att så klarsynt som möjligt granska också de olika religiösa föreställningarna, som fortfarande så intimt och ödesdigert präglar livet i olika delar av världen. Det ofta föraktade tvivlets världsåskådning är i själva verket ett obetingat villkor för den som vill göra en kulturinsats. Förutsättningen är givetvis att tvivlet förvandlas till en positiv företeelse, till en ovillighet att röra sig med strömmen. På en högre nivå förvandlas tvivlet till sin motsats, till kärlek med kritiskt sinne. Det är en kärlek som består, eftersom den vilar på det kritiskt prövades grund.

—-

Totalitära försvarare är inte intresserade av att höra motargument eller att intellektuellt tvingas försvara sin religiösa övertygelse. De behöver inte göra detta då de vet att de har rätt och alla andra fel.

—-

Ett par arabiska kvinnliga författare har varit på besök i Sverige. De intervjuades i bl a Helsingborgs Dagblad (HD).

Joumana Haddad säger att hon inte är vidare optimistisk till revolutionen i arabvärlden, särskilt inte ur ett feministiskt perspektiv. Till en början såg man kvinnor tåga med i demonstrationerna, nu har de försvunnit från gatorna, och de politiker som tagit över makten är de gamla vanliga männen. Det är bara en återuppfinning av diktaturen i en annan form. Haddad är lika kritisk mot islam som den kristna kyrkan och sekularism ser hon som det första och viktigaste steget mot kvinnornas frigörelse. Men framför allt måste kvinnorna befria sig själva.

”Första offret i en diktatur är språket. Och om det förvanskas så förvanskas också allt annat i livet”, säger en annan arabisk författarinna, Mansoure ez Eldin.

—–

Teologiska utsagor bygger på tolkningar av texter skrivna av män under tider då kunskapen om världen och universum var ytterst begränsad.

Teologiska diskursen om ”vad texterna egentligen betyder”  i motsats till vad de säger, utgör en stor del av samtalen mellan teologerna.

Annonser