Visst återspeglar

även trollsländans ögon

de fjärran bergen.

(Issa)

—-

Kulturdebattens främsta uppgift ligger i en prövning av de värderingar och normer som behärskar samtiden och bestämmer dess tankar och handlingar. Det är självklart att denna prövning måste ske i frihet och att inga värden a priori får betraktas som ”heliga” och undandragna kritik och analys. En kulturdebatt som gör skäl för namnet kan man vänta endast där frågeställningarna ej begränsas och där respekten för den fria tanken är större än varje annan form av respekt.

Ovanstående skrev Olof Lagercrantz i DN den 6 april 1951. Man kan undra vad O L haft för synpunkter på dagens uniforma kulturdebatt?

—-

Pamela Constable skriver i sin bok ”Playing With Fire” om sina erfarenheter från de två år som hon tillbringade vid Pakistans största universitet i Lahore. Strikta regler gällde, te ex var droger, musik, media och relationer till det motsatta könet, strängt förbjudet. De sekulära inslagen är helt bortträngda till förmån för talibanernas världsbild. Constable menar att förhållandena mellan Pakistan och USA kraftigt försämrats under det senaste året.

Situationen för de pakistanska kvinnorna är bedrövlig, den religiösa extremismen är på frammarsch och rättsväsendet är genomkorrupt.

Pakistan har under modern tid haft en nobelpristagare, Abdus Salam, teoretisk fysiker som fick priset 1979. Salam är idag helt okänd i Pakistan. Han tillhörde en mindre muslimsk sekt som i stort sett är förbjuden i Pakistan. Därför ”finns” inte Salam längre, även om han fortfarande lever. Överhuvudtaget anses naturvetenskapen som ateistisk och för en undanskymd tillvaro i dagens Pakistan. Korruptionen bland det ledande skiktet är väl etablerat och parlamentarikerna tillhör mestadels den burgna klassen och har inget intresse för att utveckla en verklig demokrati. Militärens inflytande är starkt och underblåser ofta extremism.

Pamela Constable anser att det pakistanska samhället befinner sig i en nedåtgående spiral och att den radikala varianten av islam är på snabb frammarsch. Dessutom bör ju påminnas om att Pakistan tillhör kärnvapenklubben.

En intressant och upplysande bok. (Källa: New York Times)

—-

65 procent av de barn som i höst börjar i grunskolans tidigaste klass, kommer när de är klara med sin skolgång, att jobba med arbeten som ännu inte uppfunnits. Därför är det i högsta grad nödvändigt att dagens utbildning omformas. Mycket av den utbildning som idag meddelas kommer att vara inaktuell när eleverna lämnar skolan. Den indistruella epoken kommer i stort sett att då vara över och enkelt uttryckt måste dagens elever förberdas för en värld som idag inte existerar. Detta kommer att ställa enorma krav på dagens lärare som står inför en revolutionerande omställning.

Det största problemet är nog ändå att våra politiker saknar både visioner och vilja för att ta problemet på allvar.

Virginia Hefferman skriver om detta i NyT.

—-

Upploppen i Storbritannien har nog ytterst sin grund ur ungdomarnas hopplösa situation; arbetslöshet, dålig eller ingen utbildning, fattigdom, missbruk och inget hopp om en bättre framtid. Allt i kontrast mot den giriga överheten som inte försummar att sko sig ekonomiskt så fort tillfälle yppas.

Annonser