En blomma är glädjen; i dag slår hon ut,

i morgon förvissnar hon redan.

Just nu, då du kan, hav en lycklig minut,

och tänk på den kommande sedan.

Dessa rader av Frans Michael Franzén kan väl stå som motto för min egen enkla livsfilosofi.

På ett antikvariat i Göteborg hittade jag konstnären och skärgårdsmålaren Roland Svenssons ”Dagbok”, illustrerad med ett stort antal av hans egna akvarellmålningar. Ett fynd!

Vädret vackrar, från Gubbholmens kummel betraktar vi en tavla, som aldrig ska blekna i minnet. Högt över granskogens pinade toppar över gråbergens mosslupna kummel, stävar en trälastad skuta mot söder, där kikar´n fångar fyrarnas blixtar och mötande skepps varnande ljus. Den gula trälasten och de bleka seglen fångar aftonrodnadens guld och skeppet blir våra tysta drömmar som som sakta upplöses i ett blått hav. Öster ut stiger månen över Rånö. Vi kan inte störa natten med våra röster!

(Roland Svensson 5 aug -49)

Religionskritiken är en omöjlighet för när nog alla människor. Så fort det gäller religiösa frågor förmörkas omdömet av fördomar, grumlas av skräck och hätskhet, upphetsas av lidelser och man får se de utmärktaste individer bli oförmögna till reda, kallblodighet och oväld. De fria andarna räknas i enheter. Så snart det blir fråga om trossaker upphör logiken, förnuftet och samvetet att fungera normalt; det orimliga är inte längre orimligt, motsägelsen inte längre motsägande, omoralen inte längre omoralisk. Den som inte tappar huvudet hålles för ett världens barn och en ogudaktig.

Så skrev Amiel i sin dagbok 1869. I dag 142 år senare tycker jag att inte mycket har förändrats. Att kritisera religionen måste i dag ske med en viss försiktighet, annars kan den lätt missförstås.

Tänkandet är en nödvändig, men ibland smärtsam motion.

Om något saknar bevis, repeterbarhet och en teori, finns det all anledning till skepsis.

Fråga att reflektera över: Ska toleransen utsträckas till dem som inte bekänner sig till den? En i dag synnerligen aktuell fråga.

Kristendomen startades av en asket. Religionsstiftarna längre österut var sinnliga män.

Annonser