I försommardagen ta klöverblommorna

tyst emot humlorna på en avskedsbjudning.

Det sker värdigt

och humlan tackar för allt som varit.

Melodiska barnröster

följa liksom med en psalm

vinden över fälten som nu väntar sin stund.

Göken har tystnat.

Den hördes var dag allt längre och längre bort.

Mot slutet lät den som en kyrkklocka.

(Harry Martinson)

En daggfrisk ros, i varje kristallklar droppe en gnistrande bild av morgonsolen och mitt bland de hundratals småsolarna en blomfluga med solbelysta, regnbågsskimrande vingar, tunnare än den tunnaste is på en fönsterruta. Med sin lilla vackliga snabel suger den i sig de minsta daggdropparna. Den vandrar genom ett planetsystem eller en vintergata av idel solar. Tilldragelsen är oerhörd, kunde man uppfattar dess ljud skulle man fejas bort som ett stoftkorn. Blomflugan dricker värld efter värld. Den införlivar deras lysande klara molekyler med kroppens mörker. Det är väl så tanken på en själ har uppstått.

(Bengt Anderberg)

Den renaste konstformen är betraktandet, skriver Goethe. Hans alter ego Werther säger:”Jag är så lycklig, käre vän, så helt försjunken i känslan av rofyllt vara, att min konst lider av det. Jag skulle inte kunna teckna nu, inte ett streck, och ändå har jag aldrig varit en större konstnär än just i dessa ögonblick.”

Vi kan alla bli konstnärer genom vårt seende. Vi kan göra konst själva genom att upptäcka skönheten omkring oss, genom att skriva och tala om den.

Det finns ju folk som tycker att detta mjuka gräs, poesin, verkligen är hö, utklädsel och löjlighet – något som i varje fall inte kan tänkas ha någon betydelse för samhällets utveckling. Men den första verkliga sprickan i den stalinistiska muren var inte någon motideologi, utan Pasternaks trevande skimrande fragmentariska och på många sätt lyriska livsskildring i Doktor Zjivago.

(Birgitta Trotzig)

Vinden inom dig

skall du tro på.

Inte på din jord

den oföränderliga.

Inte på rännilen

som grumsas under dina steg.

Inte på elden

så snabbt till grått förbrunnen.

(Sten Hagliden)

Annonser