Snabbt flyr liljekonvaljernas dagar,

varar endast en ringa tid.

Solskenets gass i ett landsvägsdike

väntar med ögonblicks smultronfrid.

Nätterna skuggar, tvärbrant som svalor,

strimmar i snabba, vindlösa kast.

Skymningens andetag blir grynings.

Solen slår ut från nattgranens mast.

Allt som är sommarlovsfritt på jorden

skyndar som fjäril, som moln förbi.

Ingenting varar. Allt är evigt.

Inget finns kvar. Men allt ska förbli.

(Björn Julén)

Herbert Tingsten fick ett av sina beryktade koleriska utbrott när han i en debatt med ett par biskopar ville få svaret på två frågor, nämligen:”Finns det ett liv efter detta?” och ”Kommer onda människor till Helvetet?” Tingsten ville ha svaret ja eller nej. Men detta misslyckades, han fick undvikande och egendomligt utsirade svar, vilket utlöste ett våldsamt utbrott från Tingsten.

I det här fallet får man väl säga att utbrottet var en rimlig och sund reaktion.

Det viktiga är att inte förväxla information med sanning och kunskap med visdom. Visdom kan aldrig nås genom kunskap.

Den starka tron kan vara en sanningsbarriär.

Sorg som ständigt späds på späds inte ut utan tenderar att bli bottenlös. Man drunknar.

Kristina Lugn: Det enda i Sverige som är viktigt för mig, är språket. Förr var det tillgängligt för alla människor, varje samhällsgrupp hade sitt eget språk. I dag behärskas språket enbart av en privilegierad  elit, resten av befolkningen saknar ord. De svenska journalisterna svarar till stor del för den här utvecklingen. Flertalet skriver förfärligt dåligt, rent grammatiskt. Språket är ett redskap för att tänka – men också för att känna. Journalisternas sätt att behandla språket innebär att de också förstör känslornas grammatik.

Under större delen av mänsklighetens historia har människor haft mycket begränsad tillgång till information. De flesta fick nöja sig med ”att inte veta”. ”Grottmänniskor” har en begränsad kunskapsbas och är inte särskilt motiverade för att inhämta ny kunskap och är vanligen resistenta mot nya idéer. De är ovilliga att ta till sig ny information och vill helst undvika konflikter. De står egentligen utanför verkligheten.

Men all information måste granskas med kritiska ögon. Allt är inte guld som glimmar.

Tyranner i politik och religion har alltid varit beroende av att kontrollera informationen så att inte ”fel” information når fram till folket.

Bernhard-Henry Lévys: Den intellektuelle har en plikt, en enda plikt, den att tänka…..tänka i opposition mot höger…..att tänka i opposition mot vänster…..att tänka i opposition mot sig själv…..att tänka i opposition mot sitt eget tänkande…..

I det materialistiska samhället har vi nästan uteslutande projicerat vår känsla av värde till tingen.

Glad midsommar!

Annonser