Sommarimpromtu

Lyckliga morgnar i juni:

Bittida väckas

av skvattrande björktrast

och svalskri i solen.

Stuggaveln andas med öppet

fönster mot sjön.

Dofterna brister i vinden,

sköljer friskt över ansiktet.

Och när jag går ut på trappan,

finner jag hjärtat i daggiga gräset.

Det har legat ute hela natten,

men är inte fruset, det bläddrar

bilder av nyfött liv.

(Staffan Larsson)

—-

Boktips: Claudio Magris två böcker ”Mikrokosmos” och ”Donau” kan varmt rekommenderas. Magris böcker erbjuder njutbar kontemplativ läsning och ger goda möjligheter till att försöka förstå den enormt rika kulturtraditionen i Centraleuropa. På Magris resor möter oss nu levande människor och sedan länge döda diktare, filosofer, konstnärer och revolutionärer.

—-

För konstintresserade rekommenderas googleartprojekt.com En guldgruva att ösa ur för konstälskare.

—-

Karen Armstrong: Vi kan inte ens hävda att Gud existerar eftersom vår uppfattning av existensen är alltför begränsad. Gud reduceras till en projektionsyta för våra föreställningar om oss själva, religiositet till något mysigt, kyrkan till klubblokal. I ivern att göra religion tillgänglig och begriplig för alla har vårt religiösa språk tömts på innehåll, mystiken rationaliserats bort och det intellektuella, prövande samtalet bannlysts. Den moderna människans religiösa tänkande är outvecklat, rent av primitivt, menar Armstrong. Vi har förlorat vårt sinne för religion. Fundamentalism och bokstavstro har föga med religiositet att göra. Sådant är avarter.

—-

Det heter att vi ska förbereda oss för döden. Men vem förbereder oss för livet?

Det enda vi kan göra är att se och lyssna. Det kan ingen förmena oss.

Det är tvivlarna som fört världen framåt – inte de oreflekterat troende. Dessa kloka ord yttrade prästen i radions morgonandakt.

—-

Det goda är naturligtvis det som är bra för oss, men det är inte alltid det vi tycker bra om.

—-

Karl Vennberg skrev i AB (29/10-86) om hur han starkt kritiserat Ingemar Hedenius i den då pågående och infekterade debatten om Hedenius bok ”Tro och vetande”. Vennberg menade att med en mera osaklig och ohållbar argumentation tror jag inte jag någonsin ha yttrat mig. Vennbergs aversion mot Hedenius grundade sig nog mer på Hedenius koleriska utbrott efter lusläsningen av Vennbergs hållning till uppropet om  ”Tredje ståndpunkten”.

—-

Gurli Lindén: Tystnaden är det mest kreativa, allt skapande börjar där. Det är i tystnaden som ansamlingen sker.

Eva-Stina Byggmästar: Troheten ligger inte i att tjäna idealet utan att jag trogen mig själv, ärlig mot mig själv.

A-M Berglund: Att söka stillheten i förnuftets lugna och trygga vrå. Fjärran från passionen.

Annonser