I en krönika i G-P skriver prästen Britta Broman om Martin Luther och framhåller hans många positiva sidor. Luther var alls inte någon dystergök eller glädjedödare. Tvärtom var han en gladlynt sällskapsmänniska och i hans hem i Wittenberg bjöds det i glada vänners lag generöst med god mat och goda drycker. Broman ger en mycket positiv bild av Luther, dock glömmer hon nogsamt att nämna något om Luthers inte fullt så positiva sidor, t ex hans ganska extrema antisemitism. Få personer i ledande ställning har väl uttryckt sig så grovt och kränkande om judarna som vad Luther gjorde.

Teologer verkar ofta ha ett rymligare samvete än de flesta. Liksom Britta Broman i G-P utelämnas inte sällan Luthers negativa sidor, vilket ger en lögnaktig och förskönande verklighetsbild av honom.

—-

Umgänge måste vi ha – men låt det bli ett verkligt umgänge. Det får ej bestå i endast att man utbyter nyheter och äter ur samma fat. Är det att umgås att sitta på andras stolar? All konversation är magnetiska experiment. Jag vet, att min vän kan uttrycka sig vältaligt; du vet, att han inte kan uttrycka en enda tanke klart; vi har träffat honom i olika sällskap. Välj med urskillning dem du vill inbjuda eller inbjud ingen alls. Vi menar dåraktigt nog i vår syndiga tid, att vi måste ställa oss in hos våra vänner genom att anpassa oss efter samhällets seder, dess dräkter, dess uppfostran och dess värdesättningar. Men endast den själ kan vara min vän, som jag möter på min egen själs livsväg, den själ, till vilken jag ej sänker mig ned, och som ej sänker sig ned till mig, utan som återupprepas i sin egen och mina erfarenheter, därför att den är född på samma himmelska breddgrad. Ingenting straffar sig självt så eftertryckligt som förbiseendet av den andliga frändskap, varpå ensamt allt gemenskapsliv måste byggas, samt det vanvettiga lättsinnet att välja sina följeslagare med andras ögon.

(Ralph W Emerson)

—-

Din inre frid kan du inte få utifrån. Den finns redan inom dig.

Varför ska man inte överge en ståndpunkt när man finner en annan som är bättre och rationellare?

Det finns alltid värden och ideal som kan ge livet innehåll och som man kan tro på. Rationella överväganden kan ge en tillräcklig grund för det inre livet. Att leva sitt liv utan illusioner och använda förnuftet som ledstjärna.

Det berättas om Mao Tsetung att han började lära sig engelska då han närmade sig de åttio. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt!

Den inre orons rakblad som till sist obevekligt och alltid skär sönder den yttre trygghetens vadderingar.

Det ljuvliga i att få säga nej.

Annonser