Mina skrivbordslådor innehåller 1000-tals lappar med anteckningar och urklipp från 80-talet fram tills nu. En grabbnäve från en av lådorna gav följande ”klokheter”:

Livet är det man minns.

Har det man inte längre minns verkligen hänt?

Om minnet skriver Kirkegaard i dagboken: Vad är minnet? En besvärlig tröstare, en niding, som sårar bakifrån, en skugga, som man inte kan sälja, ens om någon ville köpa den.

Avståendets filosofi – konsten att säga nej – kanske den enda rätta filosofin? Men det kräver mod att säga nej.

Frihet är att inte vara beroende.

En verkligt fri människa är en levande provokation.

Nuet är pärlan som man ständigt har i sin hand.

Paradiset är ingen geografiskt ort. Det är en inre upplevelse.

Det själsliga hos människan liknar vatten. Det måste hållas vid en viss temperatur för att inte frysa.

Hur få sällsamma sekunder av frihet och lycka som ett människoliv upplever.

Det ordlösa kan säga mer än ordens svall.

Livet,/ett litet ögonblick/omslutet av oändligheten.

Nästan alla människor är slavar; de kan inte uttala stavelsen ”nej”. Att kunna uttala det ordet och att kunna leva ensam, är de enda två medlen till att bevara sin frihet och sin karaktär.

Om tänkandet är meningslöst är inte då även livet meningslöst? Tänk om man, som teologerna, hade svar på alla frågor. Jag har aldrig hört någon teolog ge svaret; jag vet inte, eller; om detta kan vi inte ha någon vetskap. Därför föredrar jag trots allt mina frågetecken outrätade. Att få känna tankens frihet att tänka vad den vill. Tänk vilken fattigdom att aldrig ha ägt ett tvivel och ej ha upplevt tjusningen av inre strider. För resten skriver Kirkegaard att tvivlaren ofta är den mest religiöse.

Kirkegaards ständiga besvärjelser om för att uppnå tron måste man förlora sitt förnuft, är ju detsamma som det intellektuella självmordet. Den kristendom som idag predikas i kyrkorna är en förnuftig kristendom. Därför är den så omöjlig eller till och med falsk. Som Kirkegaard så riktigt påpekar, är kristendomens främsta kännetecken det absurda. Därför är all anpassad och strömlinjeformad kristendom falsk.

Annonser