Kipling betecknade sig själv som ”ingenting”, men ansåg sig ha uppfattat en skymt av sanningen. Och han bestämde sig för att uppriktigt, utan hänsyn till någon, uttala den högt.

Antonio Gramsci: Att leva innebär att ta ställning. Jag hatar likgiltiga människor. Likgiltigheten är en mäktig kraft i historien. Den arbetar passivt men energiskt. Försök att tänka dig in i att du är i motståndarens kläder,säger man, och du kommer att förstå honom bättre och inse att det finns mycket som är riktigt och sant i det han säger. Jag följde detta visa råd till en tid. Men motståndarnas kläder fick en sådan vidrig lukt att jag tvingades ta risken av att vara orättvis mot honom hellre än få dåndimpen av stanken i dessa kläder.

Fitche: Alla ni som har era krafter i behåll, förklara det mest oförsonliga krig mot denna fundamentala fördom ur vilket allt ont härflyter, denna allt vårt eländes själva giftkälla, nämligen satsen – det är makthavarnas sak att ombesörja vår lycksalighet. Å ni fega själar som med hemlighetsfulla miner tillviskar oss – makthavarna förvaltar lagen, blott det folket som lyder kan vara fritt och lyckligt.

Vilhelm Ekelund: Det finns tankar som man kan ta skydd hos. Tankar som asyl – undan livets vedervärdigheter.

Något att ty sig till i dessa tider av jordbävningar, tsunamin, reaktorhaverier, krig och annat djävulskap som via media dränker oss i en aldrig sinande ström.

Wislawa Szymborska: En berättelse kan till nöds fungera utan början och slut, men mitten verkar vara nödvändig.

Även Göteborgs universitet tycks vara drabbat av ”goa gubba-sjukan”. Den mesta nyrekryteringen av ledande administrativa poster, professorsutnämningar och forskartjänster sker i huvudsak genom internrekrytering. Många tjänster tillsätts utan att ha utannonserats externt. Svågerpolitiken verkar väl utbyggd, så som på många andra ställen i det offentliga Göteborg. Men det är allvarligt när intellektuell inavel tillåts breda ut sig på universitetsnivå.

Enligt Kant är Gud en idé alstrad av förnuftet och nödvändig för moralens skull. Undrar om inte Kant här kommit på kant med förnuftet?

Annonser