Den icke troendes viktigaste argument är medvetenheten om den enskilda personens obetydlighet i kosmos. För den troende är i stället problemet döden, eller rättare sagt livet efter döden. För det finns ju ett sådant, eller? Och vilket liv är det egentligen? Det finns lika många föreställningar om detta liv som det finns individer. Erfarenheten visar att det som är dött är dött och att man dör bara en gång.

Att ofjättrad leva!

Inte bara existera.

All stimulans genererar ett minne. Våra kroppar är i grunden disketter.

—-

Glädjen att tänka bortom det givna kan inte mätas. Efter som förmågan att tänka inte räknas till basfärdigheterna söks ständigt de snabbaste svaren. Detta är rationellt, vilket det däremot inte är att ägna en vecka åt att utmana sitt eget tänkande. Det är nödvändigt att undanröja de hinder som finns för modet att använda sitt eget förstånd.

Det är endast genom människor som Gud kan utföra något, sa den kvinnliga prästen i radions morgonandakt. Hon anade nog inte hur nära Sanningen hon var här.

Varje epok uppvisar långa listor över förbjudna skrifter – skrifter som visat mot nya horisonter, och som därför varit livsfarliga att inneha.

En händelse fortsätter att leva så länge man minns den. När man inte längre minns den, har den då verkligen levat?

Ju fler ägodelar man har, desto mer har man att frukta. Till slut lever man bara för sina ägodelar.

Ekelund: Den enda ambitionen som duger att leva på – sanningens.

Filosofiskt glöggparty! Vad är det som ger ett eventuellt kommande liv en mening? Det kan rimligtvis inte vara dess eviga längd, för detta är en negation.

Annonser