Luigi Pingitore: Det är inte bara de pompejanska husen som håller på att rasa samman, värre för vårt samhälle är att den politiska eliten och en majoritet av folket inte längre tycks hedra idén om kulturens och bildningens betydelse.

Bortsett från de pompejanska husen, så kan Pingitores slutsats gälla även för Sverige.

Björn Kohlström (Bernur), jämför Ekelunds och Södergrans aforismer och menar att Ekelunds texter har en stämma, och du kan som läsare erinra att du sitter intill honom, lyssnande på hans röst, medan Södergran är en stum författare. Jag kan inte annat än instämma med Kohlström.

Den romerske historikern Livius såg glorifieringen av kockar som ett bevis på kulturens nedgång. Ja, nog är vi nu ganska långt i utförslöpan!

Samtiden tycks ha fastnat i ett permanent tillstånd av adolescens (perioden då individen förändras från barn till vuxen).

Nietzsche: Inte heller sina tankar kan man helt återge i ord. Den skrivna texten innebär alltid en mycket blek och ofullständig efterbildning av den verkliga tanken. Det vi djupast bär inom oss är och förblir omöjligt att förmedla.

Redan Augustinius slog fast att det egentligen bara finns en tid, nutid, eftersom alla föreställningar vi kan göra oss om det förflutna eller om framtiden också de bara existerar i nutiden.

Emerson menade att en sekt lika väl som ett parti är ett elegant incognito, ägnat att frälsa människan från frestelsen att tänka själv. Håll din status. Stanna hemma i din himmel, i din egen himmel!

Sanningen är ju att kristendomen, vid eftertanke, är både obegriplig och ohygglig. Den filosofiska frågan: Kan man älska en bödel? Och vad är det för kärlek som förbinds med: Älska mig, annars ska du få se på……..

Timmarna faller som skärvor

kring snubblande fötter.

Och tiden som skulle tjäna oss

tiden är lös

den får vi inte bukt med —

Ännu sprider den sig som förut

diffust från år till år och remsa till remsa

och släcks ej av vatten som redan är förflutet.

(Karl Vennberg)

Annonser