Nikolaj Berdjajev: Även om jag inte känner livets mening kan det vara så att redan sökandet efter en mening kan skänka en mening åt livet, och jag ska ägna mitt liv åt sådant sökande efter en mening.

Sanningen och Meningen ställde jag mot vardagen, den meningslösa verkligheten. Så länge jag har levt har jag bevarat övertygelsen om att det inte finns en högre religion än Sanningen.

Nina Bouaroui: Jag följde tidens riktning och närmade mig de tillfälligheter som den hade i beredskap för mig.

En stund av eftertanke

formar sig till en dikt.

Sådant är vårt liv,

en dikt – när vi väl tänker efter.

Vi kom från intet,

går till intet.

Däremellan är vårt liv,

en strimma ljus, en dikt.           (Ragnar Thoursie)

En bok kräver mer av mig än att jag fängslas redan i inledningen. Läsningen ska vara långsam, djup och innerlig. Boken är ett ordrike. En bra bok verkar på längre sikt än just vid själva läsningen, den fortsätter att skriva ord inom mig. Den rastlösa form av läsning, som internet bidragit till, medför att vi inte hinner tänka över vad det är vi läser. Denna form av rastlös läsning blir bara en form av tidsfördriv (detta hemska ord) och efterlämnar inget bestående.

I dagens skola tycks det vara mer eller mindre accepterat att eleverna ofta har inställningen att man bara ska göra sådant som man tycker är roligt. En antiplugg-kultur har utvecklats, parad med en allmän ovilja att jobba för sin egen framgång. Hur har denna attityd uppstått och tillåtits att etablerats?

Hur kommer det sig att nyutexaminerade lärare klagar över att de saknar viktiga kunskaper i grundläggande matematik? Är dessa lärare kanske själva offer för dagens skola? Blev Göran Perssons kommunalisering av skolan en flopp? Se där några frågor som kräver svar.

Sanningen är egentligen inte märkvärdig. Den är synlig för alla om man har förmågan att kunna se. Lögnen är märkvärdig för den är påhittad. De flesta låtsas att lögnen är sanning.

Förr kunde man leva ett helt liv i illusionen. Men det är knappast möjligt längre – verkligheten är för påträngande.

Man skriver för att glömma. Man befriar hjärnan. Det man skriver är helt enkelt kom-ihåg-lappar. Så fort du tecknat ned vad du vill komma ihåg kan du glömma det. Hjärnan är fri och kan tänka på andra saker.

GOTT NYTT ÅR!

Annonser