Mario Vargas Llosa: Utan de goda böckerna som vi läser skulle vi vara sämre människor, mer konformistiska, mindre rastlösa och uppstudsiga, och den kritiska ande som är framstegets motor skulle inte ens existera. Diktaturer fruktar litteraturen, hotas av den, undermineras av den. Därför måste vi fortsätta att drömma, att läsa och att skriva; den effektivaste metod som vi har kommit på för att lindra vår förgänglighet, besegra tidens tand och göra det omöjliga möjligt.

Den människa som i dikten söker vad hon inte äger, hon säger utan att behöva säga, eller ens veta det, att livet, så som det är, inte är nog för att tillfredsställa den törst efter det absoluta, som är grunden för människans villkor, och att det borde var bättre. Vi behöver dikten för att på något sätt kunna leva de många liv som vi skulle vilja ha, fast vi nätt och jämt har ett enda.

Trots delar av kulturvänsterns föraktfulla kommentarer efter det att Mario Vargas Llosa utnämnts till årets litteraturpristagare, måste sägas att Mario Vargas Llosa inte bara är en stor författare utan även är stor som människa. Läs gärna hela hans nobelföreläsning som finns på Akademiens hemsida.

Vad händer i ett samhälle som upphör att intressera sig för idéernas värld, för kulturen och språken, ja , allt det som hör humanvetenskaperna till? Den värld som uppstår i tomrummet efter kulturen är ett samhälle som inte har några andra dimensioner än de rent nyttobetonade eller praktiska. Är det kanske denna typ av samhälle som allt oftare – möjligen i ett slags undermedveten desperation – benämns ”kunskapssamhället”?

Bodil Zalesky skriver bra om detta på ”Salongen”.

Marie Lundquist: Skrivandet är ett sätt att tänka, en process där orden ger styrsel åt tanken och tanken svarar med att bilda det starka och orubbliga skelett som är alfabetets hela korthus. Motsatsen till det förutbestämda skrivandet, skrivandet som ett sätt att formulera det redan färdiguttänkta, oföränderligt statiska.

Emily Dickinson: Ett ord är dött när det är sagt. Jag menar att det börjar leva den dagen.

Hitta extas i livet – bara känslan av att leva är glädje nog.

Annonser